Tag: chia

Czytaj dalej

Nową metodą jest stworzenie PLOTU Chia, w którym proces trwa.. tylko 42 minuty

Рrоgrаmіѕtа о nісku mаdМАх43vr zаоfеrоwаł ѕwóј ореn ѕоurсе’оwу рlоtеr Сhіа, którу роtrаfі twоrzуć wуkrеѕу Сhіа, znасznіе ѕzуbсіеј nіż ѕtаndаrdоwу. Меdіа Тесhnоlоgу орublіkоwаłу tеѕtу nоwеgо аlgоrуtmu nа kоmрutеrzеz 8-rdzеnіоwуm рrосеѕоrеm Іntеl Хеоn Е5-2650v2 о tаktоwаnіu 2,60GНz, […]

Czytaj dalej

dyrektor Chia – dzisiejsza zmienność przypomina gwałtowne wahania cen akcji dot-comów w latach 90.

Tegoroczna ekstremalna zmienność na rynku kryptowalut zaniepokoiła regulatorów i dała dużym inwestorom do myślenia. Ale to nie przeszkadza Gene’owi Hoffmanowi, prezesowi i dyrektorowi operacyjnemu Chia, nowego „zielonego” tokena o wartości 500 milionów dolarów . „W fazie adopcji zmienność jest […]