Farming Chia

Czym jest hodowla Chia? (Plotting)

Aby wyhodować Chia, musisz najpierw utworzyć jeden lub więcej „wykresów”, czyli plików zajmujących miejsce na dysku twardym. Przestrzeń, którą zajmuje wykres, jest reprezentowana przez literę k .

Tworzenie wykresów zajmuje trochę czasu i wymaga mocy procesora. Im większa wartość k, tym większy wykres i tym dłużej trwa tworzenie. Po utworzeniu wykresu nie ma różnicy między jednym k a drugim poza rozmiarem pliku.

Możesz przenosić działki z jednej maszyny na drugą bez żadnych ograniczeń. Niektórzy ludzie budują dedykowane maszyny do plotowania, które są zoptymalizowane pod kątem szybkiego wykonywania procesu drukowania, a następnie przenoszą poletka na mniej wydajną maszynę w celu wykonania zbioru.


Co to jest ‚k’?

„k” to parametr przestrzeni, który steruje rozmiarem wykresów. Jest to liczba całkowita dla następującego równania: plot_size_bytes = C1 * 2^k(k + C2) gdzie C1 jest stałą 1, a C2 jest stałą 2. W praktyce oznacza to, że ostateczny rozmiar wynosi w przybliżeniu ((2 * k) + 1) * (2 ** (k – 1)) * 0,762, chociaż ta stała jest szacowana. Możesz przejrzeć sekcję Wymagane miejsce w dokumencie Chia Proof of Space Construction, aby obliczyć, ile miejsca jest wymagane dla danego k.


Czym jest uprawa Chia? (Harvesting)

Gdy masz już jedną lub więcej poletek, możesz zacząć je zbierać.
Zbieranie można traktować jak grę w bingo. Działki to karty bingo, a proces zbierania polega na oczekiwaniu na wywołanie numeru i sprawdzeniu karty, aby sprawdzić, czy wygrałeś. Jest to banalna operacja i zużywa bardzo małą ilość energii elektrycznej. Możesz bardzo wygodnie zbierać z Raspberry Pi.

W większości przypadków kombajn nie znajdzie wymaganej wartości na poletku, ale kiedy już to zrobi, otrzymuje coś, co nazywa się „dowodem miejsca”, który dowodzi, że ilość miejsca została przydzielona na poletku.
Dowód miejsca jest używany do tworzenia „niedokończonego” bloku, który jest propagowany w sieci Chia. Blok pozostanie niedokończony, dopóki nie uzyska dowodu czasu – w tym momencie do gry wchodzą władcy czasu.


Kim są władcy czasu? (Timelords)

Ze względów bezpieczeństwa Chia została zaprojektowana tak, aby zachować minimalny czas między blokami, który jest osiągany przez władców czasu.

Timelords są powiadamiane, gdy niedokończone bloki są przesyłane do sieci i mogą wtedy rozpocząć pracę nad „dowodem czasu”.

Dowód ten uzyskuje się za pomocą czegoś, co nazywa się VDF (weryfikowalna funkcja opóźnienia), która jest sposobem na udowodnienie, że wykonano pewną ilość czasu.

Większość ludzi nie posługuje się władcą czasu i nie musi go w pełni rozumieć. Ważne jest, aby wiedzieć, że VDF są wykonywane sekwencyjnie, co oznacza, że ​​zużywa niewielką ilość energii elektrycznej w porównaniu z innymi podejściami.

Kiedy timelords są powiadamiani o niedokończonych blokach, mogą zdecydować, na którym z nich pracować, na podstawie liczby wymaganych „iteracji” VDF – im więcej wymaganych iteracji, tym dłużej to zajmie. Możliwe, że timelord otrzyma powiadomienie o nowym niedokończonym bloku po tym, jak rozpoczął już sprawdzanie czasu dla innego – kiedy to się stanie, będzie musiał przyjrzeć się, ile iteracji już wykonał, aby zdecydować, czy kontynuować aktualny niedokończony blok lub porzucenie go i rozpoczęcie pracy nad nowym (bo szybciej by było).

Gdy timelord zakończy sprawdzanie czasu, jest propagowany do sieci i blok staje się ważny. W tym momencie szczęśliwy farmer zostanie nagrodzony Chia.


Trudności i waga

Liczba iteracji VDF, które muszą wykonać władcy czasu, zależy od liczby znanej jako „trudność”. Celem tego parametru jest utrzymanie stałego czasu między blokami.

Trudność jest dostosowywana na podstawie szybkości, z jaką bloki są ukończone. Jeśli w sieci pojawi się dużo miejsca, zwiększy to liczbę nowych bloków i zwiększy się trudność, aby to zrekompensować. Podobnie, jeśli nagle dużo miejsca opuści sieć, spowoduje to spowolnienie tempa bloków i zmniejszenie trudności w przywróceniu sieci do oczekiwanej szybkości.

Waga bloku to suma trudności wszystkich bloków znajdujących się pod nim, w tym samego siebie.


Baseny hodowlane Chia

Ilość Chia, jaką może zarobić rolnik, jest proporcjonalna do procentu posiadanej sieci. Na przykład rolnik, który jest właścicielem 0,25% całkowitej przestrzeni sieciowej, może spodziewać się wygrania 0,25% bloków.

Wraz ze wzrostem całkowitego rozmiaru Chia network ™, zdobycie Chia jako samotnego rolnika staje się coraz trudniejsze.

Gdy miejsce w sieci osiągnie 1 EB, farmer posiadający 10 TB miejsca będzie posiadał 0,00001% sieci i może spodziewać się oczekiwania ponad 20 dni, aby wygrać pojedynczy blok. Jeśli mają pecha, mogą z łatwością czekać kilka miesięcy. Ktoś, kto ma mniej niż 10 TB miejsca, może czekać znacznie dłużej.

Dołączając do puli, rolnik może zacząć zarabiać niewielką ilość Chia znacznie szybciej, ponieważ całkowita przestrzeń puli określa szansę na wygranie bloku.


Monety Chia

Główną nagrodą dla rolników jest obecnie stała ilość 2 XCH na blok, przy czym spodziewane jest 16 bloków co 5 minut. Kwota nagrody za bazę monet jest zmniejszana o połowę co 5 lat.

Kwota opłat jest zmienna, ponieważ zawiera kwotę bazową oraz sumę wszystkich opłat transakcyjnych za blok.

Monety są zablokowane przez łamigłówkę, która jest programem, który pobiera rozwiązanie wejściowe, a jeśli zapewnisz prawidłowe rozwiązanie łamigłówki, możesz wydać monetę.

Kiedy moneta zostaje wydana, zostaje zniszczona, a jej wartość jest przenoszona na nowe monety.

Posiadanie monety zazwyczaj oznacza, że ​​kontrolujesz klucz prywatny, który pozwala rozwiązać zagadkę, która blokuje monetę. Aby przekazać monetę komuś innemu, rozwiązujesz zagadkę swoim kluczem prywatnym i tworzysz nową monetę z łamigłówką, którą można rozwiązać tylko za pomocą klucza prywatnego odbiorcy. Jeśli wysyłasz i odbierasz Chia za pomocą portfela, jest to obsługiwane automatycznie przez portfel.

Możliwe jest również tworzenie inteligentnych transakcji, które są programami, które wykonują coś bardziej wyrafinowanego przed utworzeniem nowej monety. W Chia inteligentne transakcje są tworzone przy użyciu języka programowania o nazwie Chialisp.

Wszystkie monety mają kwotę, skrót puzzli i informacje o monecie nadrzędnej. Monety Coinbase mają również sygnaturę.

  • Kwota – określa, ile warta jest moneta Chia.
  • Skrót łamigłówki – mieszanie układanki zawartej w monecie. Aby wydać monetę, musisz odsłonić zagadkę i podać poprawne rozwiązanie.
  • Informacje o monecie macierzystej – w przypadku monet bazowych jest to wartość szesnastkowa wysokości. W przypadku monet z opłatami transakcyjnymi jest to dwukrotnie zaszyfrowana wysokość bloku.
  • Podpis – może służyć do potwierdzenia autentyczności monety.

Co dalej?

Zapoznaj się z procesem hodowli chia! „Jak hodować chia?”


Reklamy

źródło: https://www.chiaexplorer.com/