Chia dołącza do Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA)


Bram i ja nie jesteśmy prawdziwymi fanami obecnego systemu patentowego związanego z oprogramowaniem z wielu powodów. Jesteśmy jednak realistami, jeśli chodzi o potrzebę ochrony patentowej, aby chronić naszą i innych programistów zdolność do innowacji i wykorzystywania nowych technologii związanych z blockchain do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Chia Network w dniu 18.10.2021 ogłosiła, że dołączyła do Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA). Ponadto włączy wkrótce wydane zestawy patentów na dowód przestrzeni i czasu oraz wiele innych aspektów przełomowego nowego blockchaina Chia z innymi liderami branży, takimi jak między innymi Blockstream, Square, Uniswap i Kraken, chcąc zapewnić wszystkim dostęp do podstawowych wynalazków, które umożliwią przyszłość opartą na blockchain.

Chia Network uważa, że to dodatek do dotychczasowego wyboru i zaangażowania w licencję Apache 2.0. Licencja Apache daje programistom i użytkownikom swobodę korzystania zarówno z praw autorskich, jak i, co ważniejsze w tym przypadku, z patentów, chyba że próbują wykorzystać swoje patenty.

Wraz z fundamentalnymi wynalazkami i biblioteką wynalazków innych członków tej puli patentowej można ostatecznie chronić innowacje i wspierać nowe wynalazki, które staną na barkach, gdy Chia stanie na barkach gigantów.


Reklamy

Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.