Bram Cohen zasugerował, że Chia ma wystarczający przepływ gotówki


Wraz z uruchomieniem sieci głównej Chia Network, entuzjazm rynku dla projektu Chia jest coraz większy.

Założyciel Chia, Bram Cohen, odpowiedział na Twitterze: „Jeśli firma napotka problemy finansowe, czy zarząd zagłosuje za sprzedażą pre-miningu (tokenów)?”, powiedział, że dzięki niedawnemu finansowaniu kapitałowemu mamy ponad 60 milionów dolarów w banku jako depozyty. Może to sugerować, że przepływ gotówki jest wystarczający, a wstępnie wydobyte tokeny nie zostaną na razie sprzedane. W zeszłym miesiący Chia Network otrzymała 61 milionów dolarów kapitału wysokiego ryzyka.

Na dzień 28 czerwca łączna pojemność pamięci w sieci osiągnęła 28,53 EiB, czyli w zasadzie tyle samo, co pojemność w tym samym okresie wczoraj. Całkowita podaż XCH w sieci wyniosła 21 990 914, o łącznej wartości rynkowej 6,2 mld USD, z czego w rezerwach strategicznych Chia ulokowano 21 mln XCH. Od uruchomienia głównej sieci liczba wydobytych XCH osiągnęła 990 914, a obecna wartość rynkowa wynosi 279 mln dolarów. Liczba unikalnych adresów w sieci wyniosła 1 373 771, co oznacza wzrost o 0,93% w porównaniu do poprzedniego dnia.

Od 7:52 w dniu 28 czerwca oczekiwana dzienna produkcja na T wynosi 0,000315XCH.

Reklamy

źródło: https://www.newbestt.com/arc/bitcoin/58559.html


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.