Oficjalny kod puli wydobywczej został oficjalnie uruchomiony! Wkrótce pojawi się nowa pula eksploracji protokołów!


Ten prototyp nie jest jeszcze obsługiwany i wciąż jest w fazie rozwoju. Ten kod jest dostarczany na licencji Apache 2.0. 
Uwaga: Projekt specyfikacji znajduje się w pliku SPECIFICATION.md.

Niektóre treści można dostosować w tym odwołaniu do puli. 
To zawiera:

 • Limit czasu na opuszczenie basenu
 • Jak przebiegają korekty trudności
 • Pobrane opłaty i ile trzeba zapłacić za blockchain
 • Jak obliczyć punkty rolników przy płaceniu (PPS, PPLNS itp.)
 • Jak rolnicy otrzymują płatność (XCH, BTC, ETH itp.) i jak często

Niektórych jednak nie da się zmienić. Są one opisane w SPECIFICATION.md i dotyczą głównie formatu weryfikacji singleton, protokołu i inteligentnych monet.

Odbieranie części

Częścią tego jest dowód przestrzeni, który zawiera dodatkowe metadane i informacje dotyczące weryfikacji tożsamości od rolnika, który spełnia pewne minimalne wymagania dotyczące trudności. Część musi być prawdziwym dowodem przestrzeni, która odpowiada punktowi znaku łańcucha bloków i musi zostać przesłana w oknie czasowym łańcucha bloków (28 sekund po punkcie znaku).

Sposób działania serwera puli, polega na otrzymywaniu części od użytkowników, weryfikacji ich poprawności i zgodności z ważnymi punktami orientacyjnymi w łańcuchu bloków, a następnie dodawaniu ich do kolejki. Po kilku minutach pula została wyciągnięta z kolejki i sprawdziła, czy punkt oznaczenia części nadal znajduje się w blockchain. Jeśli wszystko jest w porządku, część jest uznawana za ważną, a rolnikowi są dodawane punkty.

Zbieranie nagród z puli

Pula wydobywcza regularnie wyszukuje nowe nagrody puli wydobywczej (1,75 XCH) w łańcuchu bloków, a nagrody te są rozdzielane dla  p2_singleton_puzzle_hashes każdego rolnika. Te monety są zablokowane i można ich używać tylko z odpowiadającymi im singlami. Singleton jest również przypisany do  target_puzzle_hash, który jest adresem czerwonej puli na tym rysunku. Każdy może wydawać single i p2_singleton_puzzle_hash monety, o ile jest to nagroda blokowa i spełnione są wszystkie warunki. Niektóre z tych warunków wymagają, aby single zawsze tworzyli nowe dziecko z tym samym identyfikatorem inicjatora i wysyłali fundusze coinbase do  target_puzzle_hash.

Obliczanie nagród dla rolników

Pula będzie realizowana cyklicznie (na przykład raz dziennie) create_payment_loop.To najpierw podsumowuje wszystkie potwierdzone środki w puli z określoną liczbą potwierdzeń.

Następnie pula wydobywcza dzieli całkowitą kwotę przez punkty wszystkich członków puli wydobywczej, aby uzyskać mojo_per_point (minus opłaty za pulę wydobywczą i opłaty za blockchain). Utwórz nową monetę dla każdego członka puli (i puli) i dodaj płatność do listy pending_payments. Zauważ, że ponieważ blok ma maksymalny rozmiar, musimy ograniczyć rozmiar każdej transakcji. Istnieje konfigurowalny parametr: Po max_additions_per_transaction dodaniu płatności do listy oczekujących, wszystkie punkty członków puli zostaną zresetowane do zera. Tę logikę można dostosować.

Reklamy

Algorytm regulacji trudności

Jest to prosty algorytm dostosowania trudności zaimplementowany przez kopalnię. Basen może to również poprawić lub wprowadzić zmiany zgodnie z ich życzeniem. Rolnik może dostarczyć własne, suggested_difficulty a kopalnia może zdecydować, czy zaktualizować poziom trudności rolnika. Podczas ustawiania trudności lub informacji o płatnościach w puli pamiętaj, że akceptowana jest tylko najnowsza wartość authentication_public_key. Początkowy klient referencyjny i pula nie są używane suggested_difficulty.

 • Pobierz ostatnią udaną część tego identyfikatora inicjatora
 • Jeśli > 3 godziny, podziel trudność przez 5
 • Jeśli > 45 minut < 6 godzin, podziel trudność przez 1,5
 • Jeśli < 45 minut:
  • Jeśli na tym poziomie trudności jest < 300 części, zachowaj tę samą trudność
  • W przeciwnym razie pomnóż trudność przez (24 * 3600 / (czas użyty na 300 części))

6 godzin wykorzystuje się na radzenie sobie z rzadkim przypadkiem gwałtownego spadku magazynów rolników. 45 minut jest podobne, ale odpowiednie w mniej ekstremalnych sytuacjach. Wreszcie ostatni przypadek < 45 minut powinien poprawnie obsługiwać użytkowników o zwiększonej lub nieznacznie zmniejszonej przestrzeni. Celem jest 300 części dziennie, ale można użyć różnych liczb w zależności od wydajności i preferencji użytkownika.

Zapłata

Należy pamiętać, że informacje dotyczące płatności znajdują się w każdej sekcji. Użytkownik może wybrać, gdzie zapłacić nagrodę, co niekoniecznie jest adresem XCH. Pula powinna używać tylko najnowszego klucza uwierzytelniającego widzianego przez launcher_id, aby zaktualizować informacje o płatnościach dla udanej części.

Zainstaluj i uruchom (sieć testowa)

Aby uruchomić pulę, musisz połączyć ją z chia-blockchain.

 1. Sprawdź pools.2021-may-25 //  chia-blockchain i zainstaluj go. Sprawdź to repozytorium w innym katalogu obok (nie wewnątrz)  chia-blockchain. Przekaż wykonanie export CHIA_ROOT=".chia/testnet7" i upewnij się, że jesteś w sieci testowej chia configure --testnet true.
 2. Utwórz dwa klucze, jeden do nagród blokowych z łańcucha bloków, a drugi do otrzymywania opłat za pulę utrzymywaną przez pulę wydobywczą.
 3. Zmianę wallet_fingerprint i użycie wallet_idconfig.yaml pliku konfiguracyjnym można uzyskać, wykonując pierwsze informacje o kluczu, które zostały utworzone w kroku 2 chia wallet show.
 4. Zrób to chia keys show i uzyskaj pierwszy adres dla każdego z config.yaml plików konfiguracyjnych utworzonych w kroku 2, aby umieścić je odpowiednio w keys default_target_puzzle_hashpool_fee_puzzle_hash.
 5. Zmień pool_url w pool.py, aby wskazywał na Twój zewnętrzny adres IP lub nazwę hosta. Musi dokładnie odpowiadać temu, co użytkownik wprowadza w swoim interfejsie użytkownika lub CLI, i musi zaczynać się od https://. Teraz można również użyć http://.
 6. Jeśli chcesz przetestować mniejszy wykres (zamiast k32s), przejdź do pliku default_constants.py i zwiększ POOL_SUB_SLOT_ITERS z 37600000000 do 37600000000 * (2**11). Domyślna wartość trudności 1 (najniższa) spowoduje 10 części dziennie dla każdego k32. Ze względu na duży obraz utrudnia to testowanie.
 7. Użyj węzła rozruchowego chia start farmer i zaloguj się przy użyciu różnych kluczy (nie dwóch kluczy utworzonych dla puli). Będzie to tutaj nazywane kluczem farmera. Zsynchronizuj swój portfel w sieci testowej, aby uzyskać klucz farmera.
 8. Utwórz venv (inny niż chia-blockchain) i uruchom serwer puli za pomocą następującego polecenia:
cd pool-reference
python3 -m venv ./venv
source ./venv/bin/activate
pip install ../chia-blockchain/ 
sudo CHIA_ROOT="/your/home/dir/.chia/testnet7" ./venv/bin/python pool/pool_server.py

Powinieneś zobaczyć coś takiego podczas uruchamiania, ale nie ma błędów:

INFO:root:Logging in: {'fingerprint': 2164248527, 'success': True}
INFO:root:Obtaining balance: {'confirmed_wallet_balance': 0, 'max_send_amount': 0, 'pending_change': 0, 'pending_coin_removal_count': 0, 'spendable_balance': 0, 'unconfirmed_wallet_balance': 0, 'unspent_coin_count': 0, 'wallet_id': 1}
 1. chia plotnft create -u http://127.0.0.1:80 Utwórz pulę nft (na kluczu farmera) , wykonując lub dowolny host:port, którego chcesz użyć dla puli. Zatwierdź i czekaj na potwierdzenie transakcji. Ten adres URL musi dokładnie odpowiadać treści używanej przez pulę .
 2. Zrób to, chia plotnft show aby upewnić się, że Twój plotnft został utworzony. Teraz zacznij rysować kilka zdjęć do tego basenu nft. Możesz chia plots create upewnić się, że nie używasz -p parametrów przez in . Wartość, której należy użyć dla -c, pochodzi P2 singleton addresschia plotnft show danych wyjściowych. Możesz zacząć od małej działki k25 i sprawdzić, czy rolnik przesłał część na serwer puli. Jeśli wszystko jest w porządku, wynik w puli będzie wyglądał tak:
INFO:root:Returning {'points_balance': 82629918227, 'current_difficulty': 1963211364}, time: 0.017535686492919922 singleton: 0x1f8dab79a614a82f9834c8f395f5fe195ae020807169b71a10218b9788a7a573

Należy pamiętać, że pula przełączania nadal nie jest włączona, ale zostanie wkrótce dodana.


źródło: https://www.chiaxch.net/2134.html


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.