Jeśli śledzisz CHIA


20EiB będzie punktem równowagi, a moc obliczeniowa może na tym poziomie ustabilizować się na jakiś czas lub spowolnić tempo wzrostu.

Całkowita podaż XCH w sieci wyniosła 21 803 294, z czego 21 mln XCH zostało zdeponowanych w rezerwie strategicznej Chia, a liczba XCH wydobytych od momentu uruchomienia głównej sieci osiągnęła 809 098, przy obecnej wartości rynkowej 430 mln USD.

Całkowita pojemność pamięci masowej, która obecnie uczestniczy w wydobyciu sieci głównej Chia, wynosi 20.525EiB. Od 7:51 w dniu 9 czerwca oczekiwana dzienna produkcja na T wynosi 0.0004438XCH. Wraz ze wzrostem liczby uczestniczących rolników, trudność wydobycia w głównej sieci rosła z dnia na dzień i obecnie wzrosła do 1448.

Obecnie ta prognoza jest również bardzo rozsądna. Po tym, jak moc obliczeniowa na krótko przekroczyła 20EiB, została tymczasowo dostosowana do 19,7EiB.

Obecnie cena waluty spada, a moc obliczeniowa jest w końcu zbyt wysoka. Naturalnie wpłynie to na zaufanie górników. Jednak chociaż obecny rozwój Chia jest znacznie szybszy niż pierwotny plan, wszystko nadal jest zgodne z wyznaczonym kierunkiem.

Przy tak długoterminowym pozytywnym wsparciu, jak daleko zajdzie Chia? Dyrektor operacyjny projektu Gene Hoffman jest gościem CNBC i wierzy, że Chia jako pierwszy stanie się kolejnym projektem na poziomie Ethereum. Nie tylko zużywa 1/10 energii elektrycznej Ethereum, ale także planuje wejść na giełdę, a także stopniowo karbonizuje świat. Zajmowanie określonej pozycji w handlu emisjami pozwala mu szybko zająć wyjątkową pozycję kryptowaluty na globalnym tradycyjnym rynku finansowym, dzięki czemu jest obdarzony niespotykaną dotąd potężną energią.

Ethereum to tylko pierwszy krok.Ostatecznym celem Chia jest oczywiście podążanie inną ścieżką niż Bitcoin i stanie się częścią nowych ram ekonomicznych

Z perspektywy kapitału.. powstaną trzy części kapitału :

1.Pozyskiwanie funduszy kapitałowych: Chia Network, strona projektu, przeprowadziła pozyskiwanie funduszy kapitałowych. Wiemy już, że niektóre znane instytucje venture capital uczestniczą w kapitałach własnych. Tę część inwestycji można uznać za kapitał podstawowy projektu.

2. Partia projektu wstępnie wydobyła 21 milionów XCH: To miejsce, które najłatwiej uznać za fundusz. Ale tak nie jest. Należy do funduszu rezerwy strategicznej, który należy do strony projektu i udziałowców. Jest ściśle nadzorowany przez udziałowców i musi być zgodny z przepisami SEC.
Cel: ujawnienie finansowe, gwarancja przejrzystości, deklaracja publiczna zgodnie do Ustawy z 1933r. i Ustawy z 1394r. stosowany do obsługi notowań NASDAQ i akceptowania nadzoru amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie jest to stopniowa wyprzedaż jak Ripple XRP, ale następujące operacje:

(1) Pożycz Chia (XCH) rządom, instytucjom finansowym, animatorom rynku i przedsiębiorstwom, aby świadczyć usługi pożyczkowe i zapewniać płynność.Te miejsca służą głównie do emisji aktywów różnych giełd i projektów blockchain.

(2) Po notowaniu na NASDAQ akcje Chia (XCH) i Chia zostają zamienione, otwierając dwa kręgi kręgu walutowego i giełdy, realizując ekspansję inwestorów, a inwestorzy mogą zdecydować się na wymianę akcji z tokena i odwrotnie.

(3) Inwestuj w projekty blockchain.

(4) Dodatkowe nagrody i promocje związane z rolnictwem (Farm).

We wszystkich tych zastosowaniach nie ma wyprzedaży. Oczywiście można powiedzieć, że partia projektu może się zmieniać do woli. Jednak firmy, które akceptują venture capital są ograniczone przez akcjonariuszy. Ta część XCH będzie również wykorzystywana jako zapasowe wynagrodzenie, które musi zostać wypłacone instytucji inwestycyjnej, jeśli nie jest notowana od 3 lat. Jaka jest więc szansa na wyprzedaż?

3. Kolejne 21 milionów XCH: To jest obecna nagroda za wydobycie.Górnicy ukończyli wszystkie 21 milionów wydobycia w ciągu 21 lat i tylko 3,36 miliona w pierwszym roku, które będą zmniejszane o połowę co 3 lata. Powstanie tej części kapitału jest oczywiście kapitałem kręgu górniczego, który powstaje zgodnie z algorytmem górniczym i nie ma nic wspólnego ze stroną projektu.

W przyszłości ta część XCH będzie krążyła głównie na giełdzie, a ponieważ wymaganiem odsetek od kredytu i zwrotu inwestycji strony projektu jest wykorzystanie XCH do spłaty, do pewnego stopnia te 21 mln będą stopniowo zmniejszać łączną kwotę

W związku z tym środowisko stojące przed Chia (XCH) jest w rzeczywistości takie samo. Możesz traktować go jak rynek kapitałowy i unikać go ze strachu, to twój osobisty wybór.

Ale oczywiście wielu ludzi tak nie myśli, ale są bardzo optymistyczni, kapitał górniczy Chia (XCH) przekroczył obecnie 10 miliardów dolarów, co jest dowodem na to, że kapitał głosujący to prawdziwe pieniądze.

Chia od początku oferty prywatnej ściśle przestrzega wymogów regulacyjnych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, a główny organ projektu chia konsekwentnie promuje spółkę do wejścia na giełdę. Kilka dni temu Dyrektor wykonawczy Sachs Misha Graboi został dyrektorem finansowym Chia Network. 

Jeśli Chia Network zostanie pomyślnie wpisana na giełdę zgodnie z oczekiwaniami w sierpniu 2021r., stanie się spółką publiczną, która jest naprawdę rozpoznawana przez ideologię głównego nurtu. W tym czasie XCH będzie wymienialny na akcje chia.źródło: https://www.sohu.com/a/471445854_121103987


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.