Digihost ogłasza rozpoczęcie inicjatywy DigiGreen


Digihost Technology Inc. („ Digihost ” lub „ Firma”) (TSXV: DGHI; OTCQB: HSSHF) z przyjemnością ogłasza wprowadzenie nowej inicjatywy DigiGreen, wiodącego w branży planu redukcji i tak już niskiego śladu węglowego firmy. 

Oprócz osiągania doskonałości technologicznej i ekonomicznej, od początku istnienia Spółka koncentrowała się na byciu dobrym obywatelem korporacyjnym i prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie. W ramach tego mandatu Spółka ulokowała swoją farmę wydobywczą kryptowalut w Upstate New York, aby wykorzystać niskoemisyjny profil energetyczny tego obszaru. Firma uważa, że ​​można zrobić więcej, aby jeszcze bardziej zmniejszyć swój ślad węglowy, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej w branży wydajnej operacji wydobycia kryptowalut, dlatego z przyjemnością dzieli się z rynkiem informacjami na temat nowej inicjatywy DigiGreen.

Reklamy

Inicjatywa DigiGreen

Inicjatywa DigiGreen skoncentruje się na czterech bezpośrednich krokach mających na celu stworzenie zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i ekonomicznie praktyk wewnętrznych, które wyróżnią firmę jako lidera branży w utrzymaniu rentowności przy jednoczesnym obniżeniu lub wyeliminowaniu śladu węglowego:

   a. Przywództwo korporacyjne : Dostrzegając potrzebę przywództwa odgórnego, Spółka rozpoczęła poszukiwania dyrektora ds. energii odnawialnej („ CREO ”). CREO będzie podlegać bezpośrednio Prezesowi i Prezesowi Spółki oraz będzie doradzać Zarządowi w zakresie realizacji celów krótkoterminowych oraz rozwoju zrównoważonego długoterminowego planu energii odnawialnej. CREO będzie również odpowiedzialne za tworzenie i wspieranie dynamicznych programów edukacyjnych z instytucjami badawczymi w celu testowania, sprawdzania i wdrażania przyszłych opcji technologii paliwowych;

   b. Zaangażuj się w „most” i odnawialne źródła energii : Digihost wcześniej informował w komunikacie prasowym, że ponad 90% energii zużywanej obecnie przez firmę w operacjach wydobycia bitcoinów pochodzi ze źródeł, które powodują zerową emisję dwutlenku węgla i ponad 50% energii zużywana przez Spółkę jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Ponieważ Spółka zamierza zakupić i uruchomić własne instalacje do wytwarzania energii, skupi się na zasilaniu tych obiektów przy użyciu „pomostowych” źródeł energii, co oznacza niskoemisyjne lub odnawialne źródła energii, jeśli są dostępne. Na przykład pozyskiwanie odnawialnego gazu ziemnego („ RNG”), gaz ziemny powstały w wyniku zbierania i kondycjonowania odpadów organicznych, obniża emisję dwutlenku węgla nie tylko w miejscu użytkowania, ale w całym systemie, usuwając odpady, które w innym przypadku znalazłyby się na polach (farmy bydła i bydła mlecznego) lub na składowiskach. Efektem końcowym jest paliwo, które jest mniej węgla niż gaz ziemny, nie wymaga rozbudowy infrastruktury w zakładach już zaprojektowanych dla gazu ziemnego i usuwa duże źródło węgla (metan pochodzący z odpadów) ze środowiska.

   CREO będzie odpowiedzialne za pozyskiwanie RNG dla zakładu North Tonawanda firmy, a także za projektowanie strategii 100% energii odnawialnej do zasilania North Tonawanda, a także nowych obiektów energetycznych, które mają być przejęte przez Spółkę;

   c. Opracowanie wewnętrznych standardów pomiaru wpływu na klimat : Rozpoczęto już wstępne badania nad opracowaniem własnych standardów pomiaru wpływu firmy na emisję dwutlenku węgla. CREO, we współpracy z dyrektorem generalnym i prezesem, będzie upoważniony do korzystania z tego standardu jako narzędzia audytu środowiskowego dla różnych jednostek operacyjnych Digihost, do generowania raportów dotyczących odpowiedzialności oraz do doradzania dyrektorom i udziałowcom w działaniach mających na celu zminimalizowanie ślad węglowy. Wierzymy, że ten standard w końcu stanie się standardem branżowym i zapewni szablon dla kolegów z branży, regulatorów i innych, aby lepiej zrozumieć wpływ technologii blockchain na klimat; 

   d. Zbadaj alternatywne sposoby zmniejszenia całkowitego śladu węglowego : W perspektywie krótkoterminowej DigiGreen Initiative skupi się na wewnętrznych działaniach, tworząc standardy najlepszych praktyk i zabezpieczając pomostowe i odnawialne źródła energii, aby zmniejszyć i tak już niski ślad węglowy firmy. Cele długoterminowe będą obejmować szersze spojrzenie na poprawę obszarów geograficznych, w których działa Spółka oraz całego sektora, a CREO będzie badać nowe sposoby osiągnięcia tych celów poprzez:

  1. Badanie inicjatyw dotyczących zielonej przestrzeni w celu poprawy społeczności, w których działa Firma, i tworzenia kompensacji w miarę obniżania naszego ogólnego śladu węglowego, pomagając zapewnić i chronić zieloną przestrzeń i zasoby;
  2. Współpraca z instytucjami badawczymi w celu pionierskiego opracowywania i wdrażania nowych opcji paliw odnawialnych, takich jak energia wodorowa, w celu szybszego wprowadzenia tych technologii na rynek; i
  3. Współpraca z kolegami z branży w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu, jaki firmy mogą mieć jako całość, a także pomoc w ustaleniu wytycznych, standardów i najlepszych praktyk dla nowych podmiotów wchodzących na rynek.

Michel Amar, dyrektor generalny firmy, powiedział: „Z przyjemnością dzielimy się naszym planem wprowadzenia nowej inicjatywy DigiGreen, która ma na celu zapewnienie dodatkowej przejrzystości i przydatnych informacji na temat wysiłków naszej firmy w celu zminimalizowania jej wpływu na środowisko globalne. Dodanie nowo utworzonej roli dyrektora ds. energii odnawialnej do naszego zespołu zarządzającego jest pozytywnym krokiem naprzód dla Digihost, ponieważ kontynuujemy naszą trajektorię wzrostu i tworzymy wartość dla akcjonariuszy w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie.


źródło: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/07/2242634/0/en/Digihost-Announces-Launch-of-the-DigiGreen-Initiative.html


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.