GSR sprawi, że wydobycie i operacje bitcoinów będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla


GSR ogłosił dzisiaj, że dzięki partnerstwu z MOSS, cała działalność biznesowa – w tym wydobycie bitcoinów – będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla , stając się jednym z pierwszych górników, którzy w pełni zrekompensowali swój ślad węglowy.

Partnerstwo to opiera się na dotychczasowych wysiłkach GSR w celu włączenia bardziej przyjaznych środowisku praktyk do swojej działalności. Obecnie GSR już wykorzystuje odnawialną energię hydroelektryczną do zasilania części swojej działalności wydobywczej.

Dzięki partnerstwu GSR zrekompensuje swój ślad węglowy poprzez zakup tokenizowanych kredytów węglowych z projektu Fortaleza Ituxi, którego celem jest ochrona gruntów w silnie wylesionych regionach lasów deszczowych Amazonii. Platforma MOSS ułatwi zakup tych tokenów. Obliczenia zużycia węgla są dokonywane w oparciu o metodologie określone w Piątym Raporcie Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ oraz pomiary podyktowane Protokołem w sprawie gazów cieplarnianych. 

GSR kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój działalności wydobywczej w sposób przyjazny dla środowiska. W drugiej połowie 2021 r. GSR planuje wdrożyć dodatkowy sprzęt górniczy w Ameryce Północnej, koncentrując się na możliwościach wykorzystania czystych źródeł energii jako głównego źródła energii. Oznaczałoby to dalszą ewolucję GSR od bycia jedną z pierwszych firm, które kompensowałyby emisje dwutlenku węgla z działalności wydobywczej, do przekształcenia się w działalność wydobywczą natywnie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Reklamy

Trey Griggs, dyrektor generalny GSR Services USA, powiedział: „W miarę wzrostu aktywności na rynku bitcoinów temat wydobycia i zużycia energii stał się jednym z najważniejszych tematów branży. Podejmowane są ważne kroki, takie jak zwiększone wykorzystanie energii alternatywnej, ale, jak w przypadku każdej innowacji, potrzeba czasu, aby nabrać rozpędu. Nasze wysiłki na rzecz zrównoważenia naszego śladu węglowego i dalszego zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii są częścią naszego zaangażowania w pomoc branży w przejściu na bardziej ekologiczną infrastrukturę”.

Renan Kruger, CTO MOSS powiedział: „Współpraca z GSR stanowi duży krok naprzód w rozwiązywaniu problemów klimatycznych związanych z kopaniem kryptowalut. Mamy nadzieję, że inne firmy pójdą w kierunku tych pierwszych inicjatorów. Wierzymy, że z biegiem czasu przejrzystość i znajomość tokenizowanego programu kredytów węglowych spodoba się górnikom, zwłaszcza że koszt czystej energii nadal spada”.


źródło: https://www.gsr.io/insights/gsr-to-make-its-bitcoin-mining-and-operations-carbon-neutral/


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.