Energooszczędna technologia szyfrowania skoncentrowana na pamięci masowej, różnica między Chia i Filecoin


Dla większości ludzi kryptowaluta jest synonimem Bitcoina. Osoby biegle posługujące się Bitcoinem wiedzą, że technologia opiera się na „dowodzie pracy” w celu weryfikacji transakcji. Operacje na łańcuchu blokowym Bitcoin wykorzystują „górników” do wykonywania złożonej „pracy” kryptograficznej, która z kolei wymaga dużej ilości zasobów procesora i GPU.

Jednak dowód pracy wymaga dużo energii. To wzbudziło krytykę ze strony sceptyków ideologii środowiskowej. Oprócz Bitcoin istnieje wiele łańcuchów bloków, które wykorzystują różne metody weryfikacji, aby odgrywać różne role. Coraz częściej program „Proof of Space” weryfikuje operacje poprzez nadmierną pojemność pamięci masowej uczestników, zapewniając w ten sposób sposób bycia uważanym za bardziej ekologiczny, co daje organizacjom ekscytujące możliwości czerpania korzyści z infrastruktury IT.

Dowód czasu i przestrzeni

Ostatnio pojawiło się wiele doniesień prasowych, że kryptowaluta Chia pobudziła wzrost popytu na dyski twarde (HDD) i dyski półprzewodnikowe (SSD); jest to szczególnie prawdziwe w Chinach.

Zapotrzebowanie na pamięć masową i jej systemy wspierające zależy od łańcucha bloków. Najpopularniejszymi zaszyfrowanymi łańcuchami bloków sklepów są Chia i Filecoin .

Chia Network, zainicjowana przez Brama Cohena, twórcę BitTorrent, postanowiła stworzyć blockchain, który jest zieloną alternatywą dla łańcucha bloków Bitcoin, a opracowany przez nią algorytm dowodowy opiera się na pojemności pamięci, a nie na zużyciu energii elektrycznej. Blockchain nie jest „dowodem pracy”, ale opiera się na „dowodzie miejsca” i „dowodzie czasu”. Dla małych firm, nawet entuzjastów, którzy chcą zapewnić zasoby pamięci masowej, ich wymagania są przystępne.

Reklamy

Łańcuchy blokowe skupiające się na pamięci masowej są postrzegane jako bardziej energooszczędna alternatywa dla dowodu pracy, ponieważ brakuje im energochłonnych transakcji i konserwacji. Zgodnie z raportem „U.S. Data Center Energy Report”, pamięć masowa zwykle stanowi 11% mocy centrum danych, podczas gdy procesor i pamięć wymagają dużo energii. Firma analityczna TRENDFOCUS wskazała: „W dłuższej perspektywie sukces Chia może doprowadzić do znacznego wzrostu absorpcji pamięci masowej, a sukces Chia okaże się kryptowalutą, która może zmniejszyć zużycie energii w porównaniu z istniejącymi platformami”.

Filecoin używa „Proof of Time and Space” do weryfikacji blockchain i nagradza górników walutą FIL. W przeciwieństwie do „farmerów” Chia, kopacze pamięci Filecoin przekazują niewykorzystaną pojemność do sieci, tworząc ogromną zdecentralizowaną pulę rozproszonej pamięci. Klienci i górnicy zajmujący się pamięcią masową zawierają „transakcje”, aby przechowywać dane i weryfikować ich integralność w czasie. Czynniki takie jak opóźnienie, odległość, przepustowość, pojemność, czas blokady i podany koszt będą miały wpływ na zdolność górników do wygrywania transakcji. Po otrzymaniu danych górnik zapisuje plik w sektorze, „pieczętuje” go, a następnie wysyła dowód do łańcucha bloków. Im większą pojemność dostarczają górnicy do sieci, tym większa szansa na wygranie bloku. Brak przestojów lub złośliwe działania spowodują „kilka cięć” lub odliczenie grzywien od odszkodowań dla górników.

Wydobywanie przedsiębiorstw

Uszczelnianie Filecoin wymaga intensywnych operacji, dlatego Filecoin zaleca używanie co najmniej „1TiB miejsca na dysku NVMe do przechowywania pamięci podręcznej”. Po zapieczętowaniu dane zostaną przeniesione do pamięci masowej, co zapewnia najbardziej opłacalny sposób przechowywania dużych zbiorów danych. Połączenie pamięci flash do operacji wymagających dużej wydajności i dysku twardego do przechowywania danych masowych odzwierciedla złoty stosunek 90:10 centrum danych: w przypadku hiperskali HDD stanowi 90% architektury, a dysk SSD 10%. W przypadku 90% konfiguracji wydobywczych uzasadnione jest użycie dysku twardego o dużej pojemności. Kary tnące.

Firma Seagate Technology, wiodąca firma zajmująca się przechowywaniem danych, zapewnia najlepsze praktyki optymalizacji dowolnej pamięci masowej. Mają zastosowanie tutaj: Zawsze projektuj infrastrukturę pamięci masowej, która pozwala osiągnąć wymaganą wydajność i niezawodność. Powstające centra danych i rozproszone aplikacje pamięci masowej muszą koncentrować się na całkowitym koszcie posiadania, aby można je było skalować na całym świecie. W świecie szyfrowania niezawodne dyski SSD klasy korporacyjnej i dyski twarde o dużej pojemności muszą być używane w połączeniu. Biorąc pod uwagę znaczenie ochrony i trwałości danych, najlepiej jest używać sprzętowej macierzy RAID lub rozwiązania do kodowania wymazywania z nadmiarowością dysków lub nawet kontrolerów. Ten typ konfiguracji zmaksymalizuje czas pracy i ochronę danych.

Szyfrowanie obejmuje trzy główne scenariusze i ma następujące zalecenia dotyczące przechowywania:

  1. Po pierwsze, w przypadku obciążeń wymagających dużej ilości transakcji, takich jak uszczelnianie danych, dyski SSD są dobrym wyborem i mogą pomóc w osiągnięciu wydajności aplikacji.
  2. Po drugie, w przypadku obciążeń wymagających dużej pojemności, jedyną drogą są ekonomiczne i maksymalnie zajmujące miejsce dyski twarde.
  3. Po trzecie, jeśli określona kryptowaluta powoduje utratę utraconej pojemności, wybierz chroniony dysk twardy do przechowywania, co może temu zapobiec.

Przypadki użycia będą się rozszerzać, a obciążenia i umowy dotyczące poziomu usług będą dobrze zrozumiane (podobnie jak w dzisiejszej chmurze). Wcześniej użytkownicy powinni poświęcić trochę czasu na dokładne rozważenie wymagań dotyczących infrastruktury danych oraz elastyczność projektowania za pomocą oprogramowania i sprzętu.

Ponieważ firmy zajmujące się przechowywaniem danych opracowują zaufane mechanizmy kryptograficznego wymazywania, stworzy to możliwości ponownego wykorzystania pamięci masowej w centrum danych, co dodatkowo pomoże zapewnić trwałość procesu.

Gdy przechowywane dane są równe wartości, dosłownie

Filecoin i Sia pokazują, jak firmy mogą przekształcić nieczynną infrastrukturę w ciągłe dochody.

Jest to zestaw pojawiających się możliwości rozproszonej pamięci masowej, które będą współistnieć z tworzeniem aplikacji rozproszonych. Mamy teraz działającą podstawę, która jest ogólnym szkieletem danych dla rozproszonej pamięci masowej, który nie istniał dziesięć lat temu. Dyrektorzy ds. Informatyki mogą pewnego dnia zainstalować potrzebne im zasoby, krótkoterminowo z nich skorzystać i bezpiecznie wyjść z rynku, gdy będą musieli skorzystać z urządzenia pamięci masowej.

Zaczynając od tego, jak firmy powinny zrównoważyć solidność infrastruktury pamięci masowej, inwestycje w pojemność i przychody z szyfrowania, jest wiele czynników. Biorąc pod uwagę, że fizyczne nośniki danych mogą teraz generować przychody z nieużywanej (takiej jak Chia) i dzierżawionej (Filecoin) powierzchni, mogą również ponownie oszacować wartość swoich danych.

Minęło wiele lat, odkąd długoterminowa akumulacja lokalnej pamięci masowej (lub HODLing, dla tych, którzy lubią szyfrowanie oparte na memach) ma ten potencjał wartości. Zespół IT może stwierdzić, że łańcuch bloków zasadniczo zmienił równanie całkowitego kosztu posiadania. Jeśli chodzi o konsumpcję, oczekuje się, że zaszyfrowana pamięć masowa znajdzie swoje miejsce w strategiach chmury hybrydowej, wielokrotnej i publicznej. Filecoin, Sia i inne firmy mogą wkrótce zapewnić atrakcyjniejszą pamięć masową o dużej pojemności niż dzisiejsi wielcy scentralizowani dostawcy.


Reklamy

źródło: https://www.chiaxch.net/1634.html


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.