Chia uruchomi oficjalną pulę wydobywczą, czy pole uprawne K32 wygaśnie po 17 maja?


Dobra i zła wiadomość jednoczesnie.

Bram powiedział: „Nie zamierzałem tak szybko uruchamiać umowy na pulę wydobywczą. Ze względu na brak powiązanych umów i mechanizmów, obecny sposób dołączenia do kopalni jest ryzykowny, a związane z tym zasady nie są przejrzyste. wpływ na cały projekt jest niezmierzony. Dlatego Chia zdecydowała się uruchomić basen wydobywczy 17-go maja”

Bram wyjaśnił również, że będziesz w stanie uprawiać istniejące działki, jednocześnie uprawiając nowe pola podczas przenoszenia, więc to dobrze. Mówił, że możesz kontynuować farmę solo na istniejących działkach, podczas gdy ty wykreślisz dodatkowe miejsce na nowe działki basenowe.

W efekcie oficjalna kopalnia nie obsłuży puli K32, ponieważ nie jest to bezpieczne, a nowy format działki zostanie wprowadzony po uruchomieniu oficjalnej puli wydobywczej. Możesz dalej wydobywać ziemię z dobrym P, a także możesz wydobywać w portfelu SOLO lub niektórych basenach górniczych obsługujących ziemię K32. To nie jest odpadem, ale nie możesz dołączyć do oficjalnej puli wydobywczej.

Martwi się stary stan oleju, nowe pory troszczą się, czując, że wszyscy znów są na tej samej linii startu. Urzędnik powiedział już, że w przyszłości plik K32 stanie się przestarzały wraz z iteracją technologii i będzie musiał zostać w tym czasie ponownie narysowany, ale urzędnik wyda komunikat z ponad 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Czy z biegiem czasu moja działka „zużywa się”, czy „niszczy” / „pogarsza się”? Czy bedzie trzeba ją regularnie przerysowywać?

Nie, z wyjątkiem błędów sprzętowych, Twój rysunek dysku jest prawie niezmieniony przez czas. Nawet w przypadku przerzutów bitów spowodowanych starzeniem się sprzętu, rysunek jest nadal w większości skuteczny. Jedyne sytuacje, które wymagają przerysowania, to:

  • Jeśli chcesz dołączyć / opuścić pulę lub przełączasz pule (klucz publiczny puli jest zakodowany na stałe na rysunku)
  • Jeśli prędkość sprzętu jest przyspieszona do nieaktualnej wartości o pewnej wartości k w tym momencie (na przykład, jeśli k=32 stanie się zbyt szybkie, Chia zabrania ich używania, zmuszając cię do zastąpienia ich k≧33rysunkiem). 

Oczekuje się, że scenariusz 2 k=32będzie nieaktualny dopiero w latach 2026-2031.

A dlaczego napisałem na wstępie, że to m.in zła wiadomosć?
Bram Cohen, jeszcze 2 lata temu zakładał, że nigdy nie powstaną baseny by nie centralizować pośrednio mocy wydobywczej.
Czy to dobre posunięcie? Czas pokaże.


Reklamy

Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.