Publiczna beta puli chmurowej Chia jest dostępna online


Chiacloud.space zostanie uruchomiony w publicznej wersji beta
o godzinie 16:00 12 maja 2021 roku. Chia Cloud Pool to pierwsza na świecie pula wydobywcza Chia Network z mechanizmem podwójnego portfela.

Jest w pełni kompatybilna z nową wersją oficjalnego protokołu puli wydobywczej 5.17, jednocześnie eliminując zagrożenia bezpieczeństwa związane z tradycyjnymi kontami puli wydobywczej. 

Opierając się na swoim zespole technicznym z dużych firm przetwarzających w chmurze, takich jak Huawei i Alibaba, Chia Network zapewnia górnikom: bezpieczniejszy (mechanizm podwójnego portfela); bardziej stabilny (kompatybilny z wersją Chia z 17 maja); bardziej wydajny (ulepszony dysk P); bardziej profesjonalne usługi wydobywcze.

Listę obecnie dostepnych (nieoficjalnych) basenów wydobywczych znajdziesz TUTAJ.


Reklamy

Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.