Sieć Chia „otworzyła dyskusje” z inwestorami


Przed uruchomieniem sieci głównej Chia Network, twórca platformy blockchain i „inteligentnych transakcji”, prowadził rozmowy z inwestorami w celu zapewnienia dodatkowego finansowania, zgodnie z notką dla inwestorów.

„Rozpoczęliśmy dyskusje z istniejącymi i nowymi źródłami, aby zapewnić dodatkowe finansowanie po uruchomieniu naszej sieci głównej”, stwierdza notatka z lutego, dodając, że „nasz pas operacyjny przy naszym obecnym wskaźniku wykorzystania wynosi około 5,7 miesiąca”.

„Podobnie jak w przypadku wszelkich powiązanych zmian w firmie, oficjalnie wydamy komunikat prasowy, aby w pełni ujawnić wszelkie istotne informacje” – powiedziała firma, gdy zwrócono się o komentarz.

Według białej księgi z 10 lutego, firma Chia Network pozyskała około 16 mln USD w ramach umów SAFE (prosta umowa na przyszłe udziały), a ostatnia runda w wysokości 5 mln USD została zakończona w sierpniu 2020r. „Żadnemu inwestorowi nie obiecano chia w zamian za swoją inwestycję”, powiedział, podczas gdy niektórzy inwestorzy mają prawa do umorzenia, które byłyby denominowane w chia po ówczesnej cenie chia, gdyby firma nie wprowadziła swojego kapitału do publicznego obrotu zgodnie z planem.

Reklamy

Firma Chia Network jest wspierana przez potęgę VC Andreessena Horowitza , Galaxy Investment Group, dcm, true ventures i Cypherpunk Holdings, który jest wspierany i prowadzony przez założyciela Cryptonews.com Antanasa Tony Guoga.

Żaden pojedynczy akcjonariusz nie może posiadać więcej niż 50% spółki, zgodnie z oficjalnym dokumentem, a żaden inwestor ani fundusz nie będzie posiadał więcej niż 10% wyemitowanych akcji Spółki po przeliczeniu i połączeniu. Inwestorzy jako grupa posiadają około 35,1% wyemitowanych akcji po przeliczeniu, a założyciel projektu, Bram Cohen, który jest również wynalazcą BitTorrenta, otrzymuje około 47,4%, co łączy kapitał założyciela i jego późniejszą gotówkę na zasadzie konwersji.

Ponadto w białej księdze stwierdzono, że firma ​​„zawsze uważała, że ​​ewentualna oferta publiczna lub notowanie jej kapitału własnego jest elementem naszej strategii produktowej i biznesowej”.


źródło: https://cryptonews.com/news/chia-network-opened-discussions-with-investors-debuts-on-exc-10148.htm


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.