Podsumowanie sieci Chia, przed uruchomieniem transferów


Wraz z uruchomieniem sieci głównej Chia Network, entuzjazm rynku dla projektu Chia jest coraz większy.

I nie są to puste słowa 🙂

Od godziny 18:00, 29 kwietnia łączna pojemność pamięci w sieci osiągnęła 1015,17 PiB, co stanowi wzrost o 9,87% w porównaniu z wczorajszą (28.04) całkowitą pojemnością. Całkowita podaż XCH w sieci osiągnęła 21 407 349, z czego 21 milionów XCH zostało zdeponowanych w strategicznej rezerwie Chia. Od czasu uruchomienia sieci głównej liczba wydobytych XCH osiągnęła 407 350, co stanowi wzrost o 10 896 w porównaniu z wczoraj. Liczba unikalnych adresów w sieci wyniosła 11 272, co oznacza wzrost o 8,09% w porównaniu z wczoraj.

Oczekiwana dzienna produkcja na T (XCH/DAY): 
Od 29 kwietnia, oczekiwana dzienna produkcja na T wynosi 0,008865XCH, i nieznacznie spadła w stosunku do wczoraj.

Szacowany czas wyprodukowania 1XCH na T (TiB G / XCH): 
Obecnie szacuje się, że wy 1XCH na T.

Liczba unikalnych adresów: 
Od czasu uruchomienia niezależnej sieci liczba unikalnych adresów w sieci Chia gwałtownie wzrosła, osiągając 11 272.

Trudność wydobycia: 
Wraz ze wzrostem liczby uczestniczących rolników, trudność wydobycia w głównej sieci rosła z dnia na dzień i wzrosła do 69.

Google Trends
Wyszukiwanie „Chia Network” w Google w skali globalnej wykazało liniowy trend wzrostowy od kwietnia. Według regionu największą liczbę wyszukiwań w ramach projektu Chia odnotowały Chiny, a następnie Mołdawia, Singapur, Finlandia i Chorwacja.

Google Trends Chia Network

Reklamy

źródło: https://www.bishijie.com/shendu/185632.html


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.