ESG a Blockchain


Popularność technologii Blockchain rośnie w różnych branżach, ale w jej bieżącej iteracji wywołuje istotne kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG). Ponieważ sektor usług finansowych jednocześnie inwestuje w technologię blockchain i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i portfeli wrażliwych na ESG, w jaki sposób należy zważyć wpływ „E” i „S” łańcucha blokowego i jego aplikacji?

Blockchain, cyfrowa infrastruktura spopularyzowana przez kryptowalutę Bitcoin, która teraz rozszerza się na walidację i transfer danych w dziedzinach od łańcuchów dostaw, przez opiekę zdrowotną po zarządzanie, to cyfrowy rozproszony system rejestru, który rejestruje i weryfikuje informacje w czasie rzeczywistym, bez polegania na centralnym uprawnienia do weryfikacji danych. W celu skutecznej walidacji danych w przypadku braku scentralizowanego monitora, „blok” danych można dodać do istniejącego „łańcucha” tylko wtedy, gdy rozproszona sieć indywidualnych użytkowników zgodzi się na dodanie bloku poprzez rozwiązanie złożonych problemów obliczeniowych i weryfikację rozwiązań w proces zwany „wydobyciem”. System ten, zwany „dowodem pracy” ( PoW), jest najpopularniejszą strukturą walidacji w łańcuchu bloków. Rozważania ESG, szczególnie związane ze środowiskowym „E”, pojawiają się, gdy potężne systemy komputerowe ścigają się w poszukiwaniu rozwiązań, zużywając po drodze znaczne ilości energii elektrycznej. 

W zakresie, w jakim taką moc zapewniają paliwa kopalne, działalność wydobywcza związana z łańcuchem bloków generuje emisje gazów cieplarnianych i pozostawia znaczący ślad węglowy. Efekt węglowy jest szczególnie mierzalny w kryptowalutach, ponieważ zachęty finansowe dla odnoszących sukcesy górników, takie jak zarabianie kryptowaluty i opłaty transakcyjne, skutkują dużym natężeniem takiej działalności. Biorąc jako przykład Bitcoin, według wskaźnika zużycia energii Bitcoin University of Cambridge z kwietnia 2021r., Bitcoin odpowiada za 0,62% światowego zużycia energii, plasując się tuż przed Szwecją pod względem zużycia energii. Podobna technologia, z towarzyszącym jej wpływem na emisję dwutlenku węgla, jest stosowana do bezpiecznego transferu niewymienialnych tokenów lub „NFT”, które reprezentują unikalne aktywa lub informacje, takie jak dzieła sztuki, nieruchomości i dane osobowe.

Kompleksowa analiza ESG technologii blockchain będzie jednak uwzględniać nie tylko emisje związane z wykorzystaniem energii, ale także jej szersze skutki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem.

Weźmy na przykład pod uwagę strukturę sprawdzania poprawności danych PoW. Walidacja PoW została zaprojektowana tak, aby była energochłonna, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo informacji w łańcuchu. Aby zapisać bloki danych w łańcuchu, rozwiązania problemów muszą w efekcie wykazywać nie tylko poprawną odpowiedź na problem, ale także, że do osiągnięcia wyniku wykorzystano odpowiednią ilość mocy obliczeniowej. Ta wysokoenergetyczna struktura zapobiega manipulowaniu danymi, ponieważ potencjalny fałszerz musiałby zużywać znaczną ilość mocy obliczeniowej, aby przezwyciężyć łączny wysiłek obliczeniowy wielu górników pracujących nad rozwiązaniem. Czy zatem wartość „S” bezpieczeństwa systemu blockchain można zrównoważyć z wpływem „E” związanego z tym zużycia energii?

Dalsze kwestie społeczne pojawiają się, gdy funkcja blockchain polegająca na zapewnianiu przejrzystego systemu udostępniania i walidacji transakcji danych koliduje z ulepszonymi systemami regulacyjnymi dotyczącymi prywatności, np. Z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej. Z jednej strony technologia blockchain oferuje zaufanie i niezawodność, ponieważ jest niezmienna. Z drugiej strony, gdy zasady „prawa do bycia zapomnianym” zostaną ujednolicone, blockchain może spowolnić wysiłki mające na celu zapobieżenie przechwyceniu niektórych danych w łańcuchu lub ich usunięciu po zweryfikowaniu w łańcuchu. Równoważenie zasad „S”, takich jak zaufanie, przejrzystość, prywatność i ochrona danych, będzie nadal miało kluczowe znaczenie dla uczestników rynku blockchain.

Reklamy

Naturalnie przejrzysty proces śledzenia Blockchain może być również zastosowany w celu poprawy monitorowania zgodności i wydajności standardów ESG. Allison Herren Lee, pełniąca obowiązki przewodniczącej amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, stwierdziła to samo w przemówieniu z 17 marca 2021r., w którym zasugerowała, że ​​technologia blockchain może być przydatna w zapewnianiu inwestorom detalicznym wglądu w to, jak fundusze głosują w kwestiach ESG, biorąc pod uwagę fundusze. zazwyczaj rozproszona struktura własnościowa. Blockchain może również zwiększyć widoczność łańcucha dostaw, który prawdopodobnie będzie miał coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw, dostawców kapitału i organów regulacyjnych. 

W branży rybnej Norweskie Stowarzyszenie Rybołówstwa nawiązało współpracę z IBM, aby eksperymentować z zapewnieniem aktywnie monitorowanego i przejrzystego systemu śledzenia dzięki wykorzystaniu technologii rozproszonej księgi blockchain. Wykorzystując kody QR i akredytowane transakcje, NSR ma nadzieję zademonstrować zrównoważony charakter swoich praktyk połowowych i zaoferować konsumentom wgląd w ścieżkę, jaką poszczególne produkty z łososia przechodzą od źródła do stołu. Śledzenie i dokumentowanie zasobów naturalnych metodą otwartą i ustaloną przez rówieśników oferuje również potencjalne oszczędności dla każdej instytucji, która chce przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Takie procesy śledzenia zastosowano również w innych branżach, takich jak śledzenie diamentów. Ponadto, gdy globalne łańcuchy dostaw stają się zdigitalizowane i bardziej przejrzyste, na przykład dzięki platformom takim jak wspólnie opracowany program TradeLens IBM i Maersk, zwiększenie wydajności w handlu światowym, a także zobowiązania dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju podjęte przez firmy, inwestorów i rządy mogą być łatwiejsze i stać się częścią rachunku ESG łańcucha dostaw.

Wracając do strony „E”, ciągły rozwój technologii i aplikacji blockchain może złagodzić związane z tym emisje gazów cieplarnianych. Blockchain może zostać wykorzystany do ułatwienia handlu uprawnieniami do emisji, co wiąże się z utworzeniem określonej liczby kredytów węglowych i umożliwienia takim kredytom handlu na otwartych rynkach w sposób podobny do procesu wymiany kryptowalut. Do tej pory głównym wyzwaniem związanym z wdrożeniem rynku handlu uprawnieniami do emisji było stworzenie jednolitego i przejrzystego systemu śledzenia wymiany jednostek emisji dwutlenku węgla, do rozwiązania którego można by potencjalnie wykorzystać technologię księgi rachunkowej blockchain.


źródło: https://www.jdsupra.com/legalnews/esg-impact-watch-blockchain-9021712/


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.