HIstoria Chia: Czy świat kryptowalut idzie na kompromis i wycofuje się do suwerennego świata?


W dobie komercyjnych aplikacji zdominowanych przez Ethereum, BTC zostało ustalone w przechowywaniu wartości „cyfrowego złota”. Ludzie stopniowo zapominali o pierwotnym zamiarze zaprojektowania BTC przez Satoshi Nakamoto jakim był cyfrowy system płatności elektronicznych. Dlatego Chia po trzech latach milczenia przyciąga wzrok a jeśli wchodzisz teraz na rynek, już ciężko jest znaleźć maszynę górniczą.

Jednak jest też wiele kontrowersji, a nawet wątpliwości. „Zielony BTC” przypomina koncepcję altcoinów i MLM w erze ICO, zwłaszcza Chia jest projektem pozostałym po tamtej epoce.

Niezależnie od tego, czy są to innowacje technologiczne, zielone rozwiązanie PoST, model ekonomiczny czy wizja rozwoju firmy, historia Chia nie wydaje się trudna do zrozumienia. Jeśli jednak zapomnisz o pierwotnym zamiarze BTC, nie będziesz w stanie naprawdę zrozumieć Chia.

Sukces „cyfrowego złota” i niepowodzenie płatności

W 2008 roku Satoshi Nakamoto opublikował białą księgę Bitcoin w swojej grupie zajmującej się kryptografią i tak narodził się Bitcoin. W mechanizmie Bitcoin adres konta jest uzyskiwany przez ponowne zahaszowanie klucza publicznego, co zmniejsza możliwość złamania go przez komputer kwantowy; dla eliptycznej krzywej szyfrowania wybrano secp256k1, co pozwala uniknąć backdoora pozostawionego przez US Security Agency.

Asymetryczny algorytm szyfrowania, sieć P2P, mechanizm odporny na moc obliczeniową, wiele technologii używanych przez Bitcoin istnieje od dawna, ale z pomocą Satoshi Nakamoto, technologie te pokazały nową magię w Bitcoin.

Biała księga Bitcoina nosi tytuł „Bitcoin: elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer”. Nawet jeśli Bitcoin stał się dziś „cyfrowym złotem” o najwyższej wartości kryptowaluty, nie możemy zapominać, że pierwotnie był to elektroniczny system gotówkowy realizowany za pomocą technologii peer-to-peer. Satoshi Nakamoto miał nadzieję, że może umożliwić bezpośrednie inicjowanie płatności online przez jedną stronę i wypłacanie ich drugiej stronie, bez żadnej instytucji finansowej pośrodku.

We wstępnej części białej księgi Satoshi Nakamoto opisał w skrupulatnym języku scenariusze zastosowania Bitcoina i rozwiązanie problemów związanych z płatnościami – prawie cały handel w Internecie wymaga wykorzystania instytucji finansowych jako zaufanej strony trzeciej do przetwarzania informacji o płatnościach elektronicznych. Chociaż ten typ systemu działa dobrze w większości przypadków, nadal jest wewnętrznie ograniczony przez słabość „modelu opartego na zaufaniu”. Nie możemy osiągnąć całkowicie nieodwracalnych transakcji, ponieważ instytucje finansowe nieuchronnie wystąpią z koordynacją sporów. Istnienie pośredników finansowych zwiększy również koszty transakcyjne i ograniczy minimalną praktyczną skalę transakcji, a także codzienne transakcje mikropłatności. A potencjalna strata polega na tym, że wiele towarów i usług nie może zostać zwróconych, a bez nieodwracalnych środków płatniczych handel internetowy będzie znacznie ograniczony.

Aby rozwiązać ten problem, cała biała księga omawia „jak uczynić Bitcoin zdecentralizowaną walutą bez emitowania instytucji”.

Bitcoin kiedyś pełnił funkcję waluty w niektórych małych kręgach, ale gdy „wartość obiegowa” „cyfrowego złota” bitcoina stopniowo przekształcała się w „wartość magazynową”, Bitcoin stopniowo wycofuje się z obiegu.

Wysiłki ojca eDonkey i odejście pierwotnego serca Ruibo

W 2012r. firma Ripple otrzymała poradę prawną, w której stwierdzono, że XRP można w pewnych okolicznościach uznać za „umowę inwestycyjną”, czyli papiery wartościowe zgodnie z federalną ustawą o papierach wartościowych. Oznacza to, że Ripple może stanąć w obliczu ryzyka sankcji regulacyjnych SEC (US Securities and Exchange Commission).

W tamtym czasie nie musieli zwracać uwagi na rady prawnika – nie dlatego, że SEC ich nie zauważyła, ale dlatego, że w planowaniu Jeda McCaleba, XRP podążyłby w kierunku zdecentralizowanego świata.

Historia Ripple sięga 2004 roku. W projekcie RipplePay stworzonym przez dewelopera Ryana Fuggera, rdzeniem jest zbudowanie sieci płatności peer-to-peer, która może zastąpić bankowy system finansowy, który brzmi bardzo podobnie do Bitcoin.

W 2011 roku RipplePay napotkał wąskie gardło, ponieważ każde ogniwo w łańcuchu zaufania nie zawsze jest wiarygodne. W 2012 roku Jed McCaleb, jeden z pierwszych graczy społeczności Bitcoin, założył Ripple na bazie RipplePay, otwartej sieci płatności opartej na rozproszonej technologii finansowej, która ułatwia płatności i wymianę użytkowników na całym świecie.

Znany jako „ojciec eDonkey”, Jed McCaleb był zaniepokojony procesami o prawa autorskie i ostatecznie zamknął usługę eDonkey, czując się przygnębiony. W okresie uśpienia zobaczył białą księgę Bitcoin na forum BitcoinTalk i od razu przemówił do Satoshi Nakamoto, ponieważ jego pierwotnym zamiarem stworzenia eDonkey było wykorzystanie zdecentralizowanej technologii do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Biała księga Bitcoin niewątpliwie otworzyła dla niego drzwi do tego nowego świata.

Po tym, jak Jed McCaleb założył Ripple, zdecydował się stworzyć nowy protokół transakcji internetowych – Ripple Protocol, który pozwala ludziom płacić dowolną legalną walutą i stworzył własną cyfrową walutę Ripple ( XRP ) w podobny sposób jak Bitcoin .

Jeśli Internet zrealizował transmisję i udostępnianie informacji, to Ripple zrealizował transmisję i udostępnianie do pewnego stopnia wartości. Dzięki Ripple proces międzynarodowych płatności i wymiany został znacznie uproszczony, a koszt został również obniżony. Dla Jeda znaczenie narodzin Ripple polega na utworzeniu zintegrowanej platformy płatniczej w Internecie i urzeczywistnieniu Internetu walutowego.

Aby pozwolić Ripple na lepszy rozwój, Jed McCaleb zaprosił Chrisa Larsena, znanego z branży pożyczkowej, aby był współzałożycielem. Jednak w późniejszym rozwoju Ripple Jed McCaleb i Chris Larsen często mieli duże różnice w wielu kwestiach. Nawet w grudniu 2013r. Jed McCaleb został jednogłośnie wyłoniony z powodu ogromnej różnicy między filozofią zarządzania Ripple.

Utorowało to drogę do złożenia skargi na Ripple przez SEC w przyszłości. Po tym, jak Jed McCaleb wyszedł na wolność , XRP stracił swój gen decentralizacji i nie rozwinął się w kierunku wizji Jeda McCaleba; ale Ripple nie powstrzymał „nielegalnych działań w zakresie emisji papierów wartościowych” ostrzeganych przez wspomnianych wyżej prawników i nie zarejestrował sprzedaży XRP w amerykańskiej SEC. i nie wystąpił o zwolnienie.

Reklamy

Obie noty prawne zalecały, aby Ripple i Larsen skontaktowali się z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w celu wyjaśnienia, czy XRP jest papierem wartościowym zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Ale Ripple i Larsen nie posłuchali rady prawnika. Larsen wyjaśnił w e-mailu w 2014r., że XRP otrzymany, gdy założono Ripple, był wykorzystywany do zrekompensowania osobom fizycznym podjęcia ryzyka bycia uznanym za emitenta papierów wartościowych. Innymi słowy, Larsen porzucił XRP na dużą skalę, wiedząc, że XRP został zdefiniowany jako zagrożenie bezpieczeństwa .

W memorandum prawnym wskazano również, że w przeciwieństwie do Bitcoin istnieje konkretny podmiot Ripple odpowiedzialny za sprzedaż XRP oraz funkcje promocyjne i marketingowe sieci Ripple. W wewnętrznej wiadomości e-mail z 26 kwietnia 2018r. pracownik zasugerował również, że Ripple jest kontrolowany przez podmiot, a nie rozproszony podmiot, taki jak Bitcoin.

W 2018 roku Ripple Labs napotkało trzy pozwy zbiorowe złożone przez inwestorów; w 2019 roku dwóch inwestorów nadal złożyło pozwy zbiorowe przeciwko Ripple. Te procesy sądowe dotyczą takich kwestii, jak atrybuty tokenów, czy zarząd manipulował rynkiem i poważna centralizacja.

Nie zwróciło to jednak uwagi kierownictwa Ripple, którzy nie spodziewali się, że SEC zainicjuje kolejny czekający na nich proces. 23 grudnia 2020 roku SEC ogłosiła pozew przeciwko Ripple, oskarżając go o zebranie ponad 1,3 miliarda dolarów w ramach niezarejestrowanej, ciągłej oferty papierów wartościowych z aktywami cyfrowymi. W długim akcie oskarżenia SEC wymieniła wielokrotne zarzuty Ripple, ale wszystkie oskarżenia były prawie skoncentrowane na podstawowej kwestii, to znaczy na zdefiniowanej przez SEC XRP jako umowie inwestycyjnej.

Zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933r. i Ustawą o giełdzie papierów wartościowych z 1934r. w Stanach Zjednoczonych transakcje, które spełniają warunki umów inwestycyjnych, są traktowane jako papiery wartościowe i muszą być zarejestrowane przez organy regulacyjne, a model biznesowy firmy, ryzyko i ryzyka są ujawniane SEC i opinii publicznej Status finansowy.

W tamtym czasie, radca prawny, Jake Chervinsky, stwierdził, że jeśli XRP jest uważane za papier wartościowy, XRP może nie być używany.

Niezależnie od tego, jak później rozwinie się Ripple, Ripple nie przestrzega już decentralizacji BTC i płatności peer-to-peer Satoshi Nakamoto, ale odeszło od pierwotnego zamiaru ojca eMule.

Nadzieja i dziedzictwo, które ojciec BT wnosi do płatności kryptowalutowych

Jasnym celem Chia jest pośrednia obsługa SWIFT, DTCC i Western Union, a rząd, banki i DeFi mogą wykorzystać to do ustanowienia nowych technologii finansowych do obsługi płatności transgranicznych. Oznacza to, że Chia nie ograniczy się do świata kryptowalut, ale spróbuje stać się kryptowalutą łączącą świat kryptowalut i tradycyjne finanse.

W planie Chia jednym z głównych przypadków użycia są płatności międzynarodowe, szczególnie w obszarach, w których rząd lub system finansowy jest niestabilny. W perspektywie krótkoterminowej sieć Chia zamierza wspierać i może inwestować w firmy i deweloperów, którzy mogą konwertować Chia na lokalną walutę, tak jak obecnie robią to Localbitcoins i Paxful w przypadku Bitcoin. Z perspektywy długoterminowej, zaczynając od ekosystemu pamięci masowej i dostawców usług przetwarzania w chmurze / pamięci masowej, Chia Network planuje umożliwić i promować używanie monet Chia do rozliczania międzynarodowych faktur w Azji. W Azji producenci pamięci masowych i dostawcy usług w chmurze kupują sprzęt i komponenty .

Jeśli uda się to zrobić, nieuchronnie spowoduje to dużą zmianę w obecnym krajobrazie finansowym – wybór takich usług, jak Western Union, nie jest natychmiastowy, ani nie jest to coś, co można zrobić w domu. Chia planuje również rozwijać rynek wymiany walut na kryptowaluty, taki jak Paxful, a także możliwość używania telefonów komórkowych do wysyłania pieniędzy członkom rodziny w kraju imigrującym.

Oczywiście, aby zrealizować ten plan, Chia musi zmierzyć się z istniejącymi platformami branży blockchain, takimi jak Ethereum, a także z konkurencją ze strony tradycyjnej infrastruktury finansowej. Dlatego, zgodnie z ich planem, wydaje się, że poszli na kompromisy i ustępstwa na rzecz obu stron – zdecentralizowany blockchain Chia Network bez pozwolenia poprawi infrastrukturę rządów i instytucji finansowych oraz DeFi, a banki i sieci płatnicze będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo. i niezależne od wszelkich mechanizmów transferu funduszy stron trzecich, w tym Chia Network.

Wydaje się, że istnieje jakieś wewnętrzne połączenie – Chia została zainicjowana przez Brama Cohena, ojca BT, który jest tak sławny jak ojciec eDonkey. Można powiedzieć, że Bram Cohen przejął płaszcz Satoshi Nakamoto i Jeda McCaleba, a także zaprosił wielu potentatów technicznych, takich jak współzałożyciel mechanizmu PoS i globalny wiceprezes ds. Płatności PayPal, do ukończenia nowej technologii finansowej do rozwiązania płatność, zwłaszcza płatność transgraniczna Trudności, takie jak płatność międzynarodowa

Podsumowując

Od Bitcoina do Ripple w okresie Jed McCaleba do Chia, głównym wątkiem tej samej linii jest ciągła ekspansja płatności kryptowalutowych, tak że współpraca z tradycyjnymi instytucjami finansowymi i suwerennymi rządami wydaje się odbiegać od wczesnych maniaków społeczności Bitcoin i być kompromisem i ustępstwem w świecie kryptowalut.

Musimy jednak również przyznać, że świat rzeczywisty i świat zaszyfrowany będą doświadczać długiego okresu integracji i symbiozy – jeśli Chia może przejąć rolę pośredniego medium w tej erze BTC, DeFi i NFT będzie miała lepszy rozwój i zwolni miejsce na wartość.


źródło: https://www.beekuaibao.com/article/834911083951140864


Reklamy

Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.