Ogłoszenie w sprawie publicznej sprzedaży mocy obliczeniowej


LBANK BLUE SHELL CHIA NETWORK otwiera sprzedaż mocy obliczeniowej – to już druga sprzedaż

LBank.info to światowej klasy giełda cyfrowych aktywów, która powstała w październiku 2016 roku. LBank zapewnia bezpieczne, profesjonalne i wygodne usługi cyfrowej wymiany aktywów i świadczy również zaawansowane usługi inwestycyjne oraz usługi Stakingowe. Jako Top10 wymiany aktywów cyfrowy na świecie, ma ponad 4,8 mln zarejestrowanych użytkowników oraz średniego dziennego wolumenu obrotu osiągnął 1 billion dolarów.

Na stronie LBank.info Departament operacyjny wydał ogłoszenie o następującej treści:

LBank Blue Shell:
– otworzy sprzedaż mocy obliczeniowej sieci Chia o godzinie 12:00 (UTC + 8)
23 kwietnia 2021r.
– zakończy o godzinie 20:00 (UTC + 8) 23 kwietnia 2021r . 

Zasady subskrypcji mocy obliczeniowej są następujące:

Całkowita kwota abonamentu: 100 000 T
Waluta subskrypcji : USDT
Cena abonamentu : 64 USDT / T
Minimalna wielkość zakupu : 640 USDT
Maksymalna kwota abonamentu : nieograniczona
Model subskrypcji : średnia ważona
Warunki udziału : wszyscy użytkownicy mogą uczestniczyć
Waluta rozliczeniowa : XCH
Cykl rozliczeniowy : T + 1, zarobki są nadal wydawane przez 360 dni
Opłata za usługę operacyjną : 20% żetonów wyjściowych jest pobieranych
Cykl dysku P : 70 dni (wzrost liniowy)
Szacowany czas rozpoczęcia wydobycia : w ciągu 30 dni od zakończenia sprzedaży

Należy dodać, że jest to już druga sprzedaż mocy obliczeniowej przez LBank.


źródło: https://tiny.pl/rstt6


Reklamy

Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.