Jak wydobywać Chia na wielu hostach bez uruchamiania portfela na każdym komputerze.


Przewodnik pozwala uruchomić kombajn na każdym komputerze, zamiast uruchamiać pełny węzeł, portfel i farmera na każdym komputerze. Może to uprościć system, zużywać mniej przepustowości, miejsca i procesora, a także zwiększyć bezpieczeństwo kluczy. W przypadku wyzwań może również przyspieszyć i zwiększyć wydajność całej farmy.

Architektura składa się z hosta, który obsługuje farmerów, pełne węzły i portfele oraz inne komputery, na których działają tylko harwestery. Tylko Twój host będzie łączył się z siecią Chia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji między wyszukiwarką a hostem , TLS będzie używany w przypadku, gdy hostem będzie prywatny urząd certyfikacji (CA), który podpisuje wszystkie certyfikaty. Każdy kombajn musi mieć własny podpisany certyfikat, aby prawidłowo komunikować się z hostem.

                    _____ Harvester 1 (certificate A)
                   /
other network peers --------  Main machine (CA) ------ Harvester 2 (certificate B)
                   \_____ Harvester 3 (certificate C)
 • Najpierw upewnij się, że Chia jest zainstalowana na wszystkich komputerach i zainicjowana przez uruchomienie CLI chia init.
 • Podczas tworzenia działek na innych kombajnach użyj chia plots create -f farmer_key -p pool_key, włóż klucze farmera i puli od gospodarza. Ponadto możesz użyć do skopiowania klucza prywatnego chia keys add, ale nie jest to zbyt bezpieczne. Po utworzeniu diagramu uruchom go, chia plots check aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.
 • Utwórz kopię katalogu CA znajdującego się w nim komputera hosta , ~/.chia/mainnet/config/ssl/ca aby harwester mógł uzyskać dostęp do katalogu; możesz ssl/ca udostępnić katalog na dysku sieciowym, kluczu USB lub skopiować kopię sieciową do każdego harwestera. Musisz ssl/ca skopiować nowy katalog dla każdej używanej wersji chia-blockchain, więc jeśli chcesz beta zaktualizować ->, mainnet musisz skopiować nową ca zawartość.

Następnie dla każdego kombajnu wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że harwester może uzyskać dostęp do adresu IP hosta na porcie 8447
 2. Użyj następującego polecenia, aby zamknąć wszystkie demony chia chia stop all -d
 3. Utwórz kopię zapasową wszystkich ustawień w kombajnie
 4. chia init -c [directory]Uruchomiony na harwesterze, [directory] jest to kopia katalogu urzędu certyfikacji hosta . To polecenie utworzy nowy certyfikat podpisany przez urząd certyfikacji hosta.
 5. ~/.chia/mainnet/config/config.yaml Otwórz plik w każdym kombajnie, a następnie wprowadź adres IP hosta w harvester części farmer_peer (NIE  full_node) zdalnego serwera:
harvester:
 chia_ssl_ca:
  crt: config/ssl/ca/chia_ca.crt
  key: config/ssl/ca/chia_ca.key
 farmer_peer:
  host: Main.Machine.IP
  port: 8447
 1. Uruchom kombajn, uruchamiając CLI chia start harvester i powinieneś zobaczyć nowe połączenia na hoście w dzienniku poziomu INFO.
 2. Aby zatrzymać kombajn, uruchom CLI chia stop harvester

Zastrzeżenie:

Nie można config/ssl skopiować całego katalogu z jednego komputera na inny. Każdy kombajn musi wyposażyć twojego hosta w inny zestaw certyfikatów TLS, aby rozpoznać go jako inny kombajn. Mogą wystąpić nieoczekiwane błędy, w tym program do zbierania danych nie działa poprawnie podczas udostępniania tego samego certyfikatu między różnymi komputerami .

Bezpieczeństwo:

Począwszy od wersji beta27, plik CA jest kopiowany do każdego kombajnu, ponieważ demon aktualnie potrzebuje go do prawidłowego uruchomienia. To nie jest idealne rozwiązanie, nowa metoda dystrybucji certyfikatów zostanie zaimplementowana w kolejnych wydaniach po uruchomieniu sieci. Zachowaj ostrożność podczas obsługi kombajnów dostępnych z otwartego internetu.

Uwagi:

Obecnie (sieć główna) GUI nie wyświetla mapy harwestera. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy działa normalnie, jest zamknięcie pełnego węzła Chia i ustawienie poziomu rejestrowania na hoście INFOconfig.yaml a następnie ponowne uruchomienie pełnego węzła Chia. Teraz możesz sprawdzić dziennik, ~/.chia/mainnet/log/debug.log aby zobaczyć, czy otrzymałeś komunikat podobny do następującego:

[time stamp] farmer farmer_server  : INFO  -> new_signage_point to peer [harvester IP address] [peer id - 64 char hexadecimal]
[time stamp] farmer farmer_server  : INFO  <- new_proof_of_space from peer [peer id - 64 char hexadecimal] [harvester IP address]

Komunikat new_signage_point wskazuje, że rolnik wysłał wyzwanie do twojego kombajnu. Komunikat new_proof_of_space wskazuje, że Żniwiarz znalazł dowód wyzwania. Otrzymasz więcej wiadomości new_signage_point niż wiadomości new_proof_of_space.


źródło: https://tiny.pl/rsm3f


Reklamy