Rozwiązywanie sieci Chia


Jakie są główne punkty projektu łańcucha publicznego zainicjowanego przez założyciela BitTorrent?

Artykuł autorstwa: Wang Chao, założyciela Empower Labs

PuzzleMaster to największa na świecie witryna sprzedaży zabawek typu puzzle, w której można kupić zabawkę o nazwie Galaxy za 13 dolarów. Wydaje się, że ma kształt Drogi Mlecznej, mały, wykwintny, złożony z wielu elementów, wymaga pewnej technologii do demontażu i wymaga więcej technologii, aby go ponownie zainstalować. W PuzzleMaster jest kilka podobnych zabawek, zaprojektowanych przez tę samą osobę – Brama Cohena.

Projektowanie zabawek polegających na rozwiązywaniu łamigłówek jest tylko amatorskim zainteresowaniem Brama Cohena, który przed 2001r. zajmował się głównie rolnictwem kodu i był odpowiedzialny za projekt o nazwie MojoNation. W swoim życiorysie z tamtego roku skomentował MojoNation: To ambitny projekt, który zawiera wiele technologii szyfrowania, niestety nie działa to dobrze. Ale w trakcie tego nauczyłem się wielu interesujących lekcji.

Bram jest lepiej znany jako wynalazca protokołu BitTorrent, który stworzył w 2001r., a następnie udostępnił go jako open source. Bram bardzo dobrze radzi sobie z dzieleniem i ponownym łączeniem puzzli, a podstawową logiką BitTorrenta jest dzielenie plików na wiele małych części, aby downloadery mogły się ze sobą łączyć i ostatecznie łączyć je razem. Nie wiem, czy gra logiczna ma również wpływ na ten projekt. Jest to produkt epokowy. Kiedyś protokół BitTorrent zdominował ponad 50% ruchu internetowego.

Bram jest bardzo dobry w crossoverach, jego doświadczenie obejmuje również umiejętność rzucania 5 piłek w tym samym czasie, projektowania modeli origami oraz usługi konsultanta w firmie zajmującej się reaktorami jądrowymi, która jest przyjazna dla środowiska. Ostatnią tożsamością Brama jest założyciel Chia Network.

Wybuchowe wydobycie Chia samo napędzało globalny rynek magazynowania w ciągu ostatnich kilku tygodni. Oprócz gorącej ekologii górniczej, Chia ma bardziej charakterystyczny model działania i rozwoju biznesu. Te modele są wyjątkowe i odważne, mające na celu przełamanie kręgu ponad granicami. Trudno jest ocenić, czy odniesie sukces, ale te poszukiwania niewątpliwie staną się cenną próbką na drodze do ekspansji sieci publicznej.

Mam na imię Chia

Chia to publiczna sieć z silnym posmakiem wczesnej społeczności zajmującej się szyfrowaniem, która ma nadzieję stworzyć zieloną walutę cyfrową odpowiednią dla społeczeństwa cyfrowego w sposób możliwie najbardziej energooszczędny. Mechanizm odporności na czas i przestrzeń przyjęty przez Chia pozwala zwykłym komputerom na wykorzystanie pozostałej przestrzeni dysku twardego do wydobywania i uczestniczenia w generowaniu bloków. Obsługuje również inteligentne kontrakty, język inteligentnych kontraktów o nazwie Chialisp, który pozwala użytkownikom wydawać własne aktywa i projektować odpowiednią logikę kontraktu. Bram nazywa te żetony barwionymi monetami, historycznym słownictwem znanym weteranom kryptowalut.

Zdaniem Brama koncepcja mechanizmu konsensusu Bitcoin skonstruowanego przez Satoshi Nakamoto jest poprawna, ale Satoshi Nakamoto nie przewidział pojawienia się maszyn górniczych ASIC. Teraz giganci kontrolują większość mocy obliczeniowej, co naruszyło pierwotne pragnienie 1 CPU. Głosowanie nie tylko znacznie zmniejsza stopień decentralizacji, ale także powoduje ogromne marnotrawstwo zasobów. Chia ma nadzieję zrekonstruować ten pierwotny zamiar za pomocą innowacyjnego mechanizmu konsensusu opartego na czasoprzestrzeni. Chia nazywa ten konsensus ulepszonym konsensusem Satoshi Nakamoto.

Sam Bitcoin nie obsługuje inteligentnych kontraktów. Dlatego organizacje, które potrzebują bardziej złożonej logiki biznesowej, mogą wybrać tylko Ethereum. Chia ocenia Ethereum, że projekt jest wadliwy, a bezpieczeństwo jest niepokojące. To znacznie ogranicza przedsiębiorstwa, zwłaszcza instytucje finansowe, od przeprowadzania rozbudowy aplikacji w łańcuchu na dużą skalę. Chia zapewnia własne rozwiązania tych problemów. Sądząc po różnych funkcjach, które Chialisp natywnie obsługuje (wielokrotny podpis, wycofanie transakcji, ograniczenia adresu odbiorczego, portfele tożsamości itp.), Logika ta jest rzeczywiście bardzo odpowiednia dla instytucji finansowych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność biznesu logika. Poleganie na Chialisp w zakresie rozwoju działalności finansowej, zwłaszcza rozwoju działalności finansowej ukierunkowanej na przestrzeganie przepisów, powinno być dobrym wyborem.

Górnictwo i cyrkulacja

Sieć główna Chia została uruchomiona 19 marca 2021r. o godzinie 22:00. W ciągu pierwszych sześciu tygodni od uruchomienia można ją tylko wydobywać i nie można jej przenieść. Ma na celu dokończenie wstępnej dystrybucji tokenów. Funkcja transferu zostanie otwarta 1 maja, czasu w Pekinie. Natywny token Chia nazywa się XCH.
Po otwarciu transferu sieci głównej rzeczywisty obieg na rynku wynosi tylko 387 000, a całkowite uwolnienie wydobycia w pierwszym roku to tylko ponad 3 miliony, a wydobycie zmniejsza się o połowę co 3 lata . Jednak przed uruchomieniem Chia Network wstępnie wydobyła 21 milionów XCH jako rezerwę strategiczną. Jest to ogromna liczba, tak duża, że ​​wydobycie tej liczby zajmuje górnikom w całej sieci 21 lat.

98% początkowego obiegu to monety wstępnie wydobyte, jak w to zagrać? Zarządzanie i wykorzystanie rezerw strategicznych z pewnością stanie się najbardziej niepokojącą kwestią na rynku i w znacznym stopniu zdeterminuje rozwój Chia i cenę XCH.

Zacznę od wniosku, że rezerwy nie trafią na rynek, ale jednocześnie istnieją powody, by sądzić, że konto rezerwowe nie będzie pasywne przynajmniej przez kilka miesięcy po uruchomieniu sieci. Późniejsze wykorzystanie rezerw będzie również bardzo ostrożne i nie spowoduje znaczącej presji sprzedażowej na rynku.

Spółki giełdowe i rezerwy strategiczne

Za Chia stoi firma o nazwie Chia Network. Ta firma może wejść na giełdę najwcześniej za kilka miesięcy. Jego głównym aktywem jest wydobycie 21 milionów XCH. Firma zajmuje pozycję firmy świadczącej usługi oprogramowania. Świadczy usługi w zakresie oprogramowania i techniczne wsparcie przynosi dochód. Podobnie jak Red Hat, firma, która opracowała Redhat Linux, produkty systemu operacyjnego firmy są open source i bezpłatne i każdy może z nich korzystać. Jednak użytkownicy z branży, którzy przeprowadzają złożone wdrożenia komercyjne, muszą pobierać opłaty za obsługę i wsparcie opłaty.

Wystawianie ma trzy główne cele:

  1. Akcja ta będzie pełnić rolę podobną do funduszu ETF, który zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem ceny tokenów Chia. Do pewnego stopnia kupno tych akcji oznacza zakup określonej części tokenów XCH. Zapewnia to niewątpliwie bardzo wygodny kanał wejścia, umożliwiając zwykłym użytkownikom zakup akcji odpowiadających XCH w znany sposób, co może znacznie zwiększyć liczbę użytkowników posiadających walutę (akcje).
  2. Popraw wiarygodność. Ogłoszenie może skutecznie zwiększyć zaufanie klientów B-end i wykorzystać to jako podstawę do promowania aplikacji Chia w tradycyjnym świecie. Z wykorzystaniem tradycyjnego ładu korporacyjnego, charakteryzującego się przejrzystością finansową, odbywa się zarządzanie i wykorzystanie rezerw strategicznych. Wykorzystanie przez spółkę rachunku rezerwy strategicznej jest nie tylko ograniczone statutem spółki, ale także władzami regulacyjnymi, a wszelkie wykorzystanie i zmiany funduszy rezerwowych będą ujawniane w odpowiednim czasie. Zapewni to niewątpliwie większe zaufanie uczestnikom rynku wtórnego XCH.
  3. Stabilizator cen. Chia spodziewa się, że w przyszłości ukształtują się dwie ceny: cena XCH na giełdzie cyfrowej i cena akcji spółki giełdowej. Ponieważ cena akcji spółki notowanej na giełdzie w dużej mierze reprezentuje udział XCH, te dwie ceny będą miały korelację, a gdy będą się odchylać, arbitrzy będą przeprowadzać procedury mające na celu zmniejszenie wahań cen.

W odniesieniu do strategicznego funduszu rezerwowego wymieniono następujące kluczowe informacje zidentyfikowane w najnowszej białej księdze biznesowej.

  1. Firma nie będzie sprzedawać rezerw.
  2. Inwestorzy Chia inwestują w kapitał i nie posiadają tokenów XCH, a członkowie zespołu Chia nie otrzymają żadnych tokenów XCH jako nagrody za pracę. Jeśli jednak spółka nie zakończy notowania w ciągu 3 lat po uruchomieniu głównej sieci lub jeśli całkowita wartość rynkowa po notowaniu jest mniejsza niż 65% rzeczywistej wartości XCH posiadanych w ciągu 30 dni, inwestorzy mają prawo do wymiany swojego kapitału dla XCH.
  3. O wykorzystaniu rezerw strategicznych decyduje rada dyrektorów. Konieczność uzyskania zgody większości dyrektorów i większości dyrektorów niezależnych w tym samym czasie. Obecna rada dyrektorów składa się z trzech członków, w tym niezależnego dyrektora zewnętrznego. Rada dyrektorów dąży do powołania dwóch innych niezależnych dyrektorów zewnętrznych. Innymi słowy, wykorzystanie przyszłych rezerw wymaga zgody dwóch niezależnych dyrektorów zewnętrznych.
  4. Wszelkie zmiany zasad wykorzystania rezerw strategicznych będą podawane do publicznej wiadomości z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.
  5. Zanim firma złoży wniosek o notowanie, nie będzie wykorzystywać posiadanego Chia do odkupu akcji, dywidend, inwestycji zagranicznych itp.

Sądząc z powyższych informacji, w dającym się przewidzieć długim okresie rezerwy nie zostaną w żaden sposób uwolnione, co zapewni, że rezerwy nie zostaną zakłócone w nieprzejrzystym okresie przed złożeniem wniosku o notowanie. Jednocześnie czas, będzie również spełniał wymagania SEC. Sugerowany standardowy test Hinmana dla stopnia decentralizacji tokena. Po przesłaniu wniosku o umieszczenie na aukcji wszystko jest upubliczniane na całym świecie, a każde użycie będzie dokonywane w przejrzysty sposób.

Mówiąc bardziej ogólnie, w ciągu pierwszych kilku miesięcy, a nawet jednego lub dwóch lat po uruchomieniu sieci głównej, tylko górnicy mieli monety na rynku. W przyszłości spółki giełdowe będą kontrolować wykorzystanie rezerw strategicznych, ale rezerwy te nie zostaną wykorzystane przez spółkę do wejścia na rynek. Będzie to wykorzystywane w bardzo przejrzysty, bardzo powściągliwy i nieco zdecentralizowany sposób, udzielając pożyczek spółkom w potrzeby lub użytkownicy rządowi, wsparcie ekologiczne, inwestycje, odkup akcji i zwiększanie zysków z wydobycia.

Chociaż opis białej księgi nie jest bezpośrednio prawnie wiążący, w oparciu o przeszłą reputację zespołu i niezależnych dyrektorów oraz informacje prezentowane w różnych kanałach, kluczowe informacje zawarte w białej księdze prawdopodobnie zostaną wdrożone.

Co dalej?

Chia różni się od innych publicznych sieci prowadzonych przez fundacje. Za Chia stoi firma działająca w tradycyjnym modelu, która stworzyła oprogramowanie blockchain Chia o otwartym kodzie źródłowym i uruchomiła sieć opartą na tym oprogramowaniu. Produkt firmy jest oprogramowaniem open source, ale sieć nie jest kontrolowana przez firmę, ale działa w sposób zdecentralizowany. Firma następnie wykorzystuje swoje możliwości techniczne, aby rozszerzyć część B platformy, promować aplikacje oparte na Chia, a także uzyskiwać przychody z usług.

Ta historia została faktycznie opowiedziana kilka lat temu. Cóż, zgadłeś, że to Block.one opracowało oprogramowanie EOSIO. Dzięki dobrej technologii i silnemu kapitałowi dalszy rozwój EOS jest bardzo rozczarowujący. Pomimo tak nieprzyjemnego precedensu nadal uważam Chię za zupełnie nowy model eksploracyjny, ponieważ dwa modele techniczne i modele operacyjne są zupełnie inne. Co więcej, sednem krytyki Block.one nie jest problem braku robienia tego w ogóle, ale problem tego, czy zostało to zrobione. Na tym etapie Block.one być może nie posunął się naprzód, teraz kolej na Chia.

To bardzo ważny kierunek. W całej dziedzinie tworzenia aplikacji rynek aplikacji na poziomie korporacyjnym jest znacznie większy niż w przypadku aplikacji po stronie C. Obecne aplikacje infrastrukturalne i aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa wspierają normalne działanie tego świata informacji za pośrednictwem Internetu informacji, a nasze życie w przyszłości musi być wspierane przez różne aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa za pośrednictwem łańcuchów publicznych. Chia najwyraźniej tak uważa i jest na to przygotowana. Po drugiej stronie sztangi Chia będzie również aktywnie przyciągać, inwestować i wspierać pierwotną siłę społeczności Crypto, mając nadzieję na generowanie innowacji i więcej możliwości.

Duszą Chia jest niewątpliwie Bram Cohen. Zespół wprowadził następnie kilku kierowników dość wysokiego szczebla, w tym Gene Hoffman, który był dyrektorem generalnym spółki notowanej na Nasdaq i zarządzał wieloma firmami technologicznymi, takimi jak Paypal i Netfilx. Chuck Kwestie prawne. Ale każdy student, który pracował w branży 2B, powinien być w stanie od razu dostrzec problem tej kombinacji. To zespół, któremu brakuje doświadczenia rynkowego i komercjalizacyjnego. Bram to geniusz techniczny, a nie biznesowy Gene Hoffman jest starszym biznesmenem, ale wytrawnym dowódcą. Nie widział jeszcze utworzonego zespołu odpowiedzialnego za komercyjne wdrożenie. Co więcej, nawet to, czym Gene zarządzał i był dobry w przeszłości, były biznesami 2C. Prawdopodobnie nikt nie nadepnął na różne doły biznesu po stronie B. To wyjaśnia również, dlaczego część „Go-To-Market” w białej księdze biznesowej wydanej przez Chia po prostu wykrzykuje kilka sloganów i podstawowych pojęć i pisze bardzo cienko.

Obecna główna praca Gene’a powinna dotyczyć listy firm, zarządzania i późniejszych relacji z Wall Street, podczas gdy głównym zadaniem Brama powinno być zarządzanie badaniami i rozwojem oraz znajdowanie ludzi. Część, która jest naprawdę odpowiedzialna za lądowanie na rynku, prawdopodobnie wprowadzi do przejęcia nowych kierowników, którzy są dobrzy w tej dziedzinie. Nie nastąpił postęp w zakresie publicznego ujawniania informacji, ale jeśli ten krok będzie zbyt wolny, będzie to miało bezpośredni wpływ na rozwój projektu. Ta historia musi w końcu stać się rzeczywistością. Jeśli nie można stworzyć prawdziwej aplikacji na dużą skalę bez możliwości uchwycenia wartości, ekologia ostatecznie ucichnie.

Wchodząc do gry, Bram zmienił się z projektanta puzzli w układankę. Technologia szyfrowania, mechanizm konsensusu, inteligentny kontrakt, zarządzanie rezerwami, notowanie publiczne, promocja ekologiczna, GTM, wszystko to wydaje się być różnymi elementami gry logicznej. Użył go 20 lat temu do stworzenia wielkoskalowej aplikacji P2P, która stworzyła Internet Informacji, a tym razem jego celem jest szerokie zastosowanie Internetu Wartości.

W PuzzleMaster użytkownik, który kupił zabawki firmy Bram, otrzymuje wiadomość: Nawet jeśli wiesz, co próbujesz zrobić, bardzo trudno jest manewrować elementami tak, jak chcesz.

Nawet jeśli wiesz, co chcesz zrobić, trudno jest faktycznie obsługiwać te komponenty tak, jak chcesz.

Powodzenia Chia!


źródło: http://www.lianchaguan.com/archives/36186


Reklamy

Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych krytptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)