SEC ogłasza kompleksowe podejście do ESG


Zmiany w ESG

W zeszłym tygodniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd uruchomiła nową stronę w swojej witrynie internetowej, stronę poświęconą ESG i śledzeniu działań Komisji w tej sprawie. Według strony: „W miarę jak rośnie zapotrzebowanie inwestorów na klimat i inne informacje dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), SEC reaguje podejściem obejmującym wszystkie agencje”.

Ogłoszenie  i uruchomienie strony  pojawiło się mniej więcej tydzień po tym, jak SEC ogłosiła, że ​​zwraca się do inwestorów, rejestrujących i innych uczestników rynku z prośbą o przedstawienie opinii publicznej w sprawach ESG w sprawie ujawnienia zmian klimatycznych oraz trzy tygodnie po ogłoszeniu uruchomienia nowej grupy zadaniowej ds. ESG, która ma być zlokalizowana w Wydziale ds. Egzekwowania Komisji. 

Republikański senator naciska SEC na cele ESG

25 marca biuro senatora Pata Toomeya, członka rankingu senackiej komisji bankowej, przeciwnika tego, co uważa za zmianę misji SEC od regulacji finansowych do roli zorientowanej na politykę, zwolniło treść listu wysłanego do pełniącej obowiązki przewodniczącej Allison Herren Lee z prośbą o poinformowanie go o niej o planach Komisji związanych ze zmianami klimatycznymiThe Hill opisał tę historię w następujący sposób:

„Najwyższy republikanin w senackiej komisji bankowej naciska na Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), aby uzyskać więcej informacji na temat programu agencji w zakresie zmian klimatycznych”.

W liście do SEC opublikowanym w czwartek, senator Pat Toomey, zwrócił się do pełniącego obowiązki szefa agencji o przedstawienie jej planów dotyczących nowej grupy zadaniowej i priorytetów w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących ryzyk finansowych związanych z klimatem.

„Te ogłoszenia wydają się zapowiadać poważne zmiany w wieloletnich praktykach dotyczących ujawniania informacji i egzekwowania prawa w SEC. Takie zmiany byłyby przedwczesne” – napisał Toomey w liście z 24 marca do pełniącej obowiązki przewodniczącej SEC Allison Herren Lee, demokratki.

„Aby lepiej zrozumieć zakres i zamiary tej nowej grupy zadaniowej oraz„ zwiększoną koncentrację ”SEC na priorytetach związanych z klimatem i ESG, proszę o odprawę personelu na ten temat najpóźniej do 5 kwietnia 2021 r. „ – kontynuował.

Odpychanie ESG w stanach produkujących energię

Pew Trusts poinformował o wysiłkach ustawodawców w kilku stanach, aby podkreślić rolę ESG w rosnących kosztach ubezpieczeń biznesowych w ich stanach. Ustawodawcy  głównie republikanie  proponują ustawodawstwo, które zerwałoby więzi z firmami, które przestawiłyby się na plany energetyczne o dużym obciążeniu ESG, zarządzającymi aktywami, które wymagają planowania zrównoważonego rozwoju od firm, które posiadają oraz bankami, które ich zdaniem karzą firmy energetyczne stawkami karnymi lub które całkowicie podupadają na swoim biznesie. Pew Trusts poinformował w następujący sposób :

„Na Alasce, w Północnej Dakocie, Teksasie i innych stanach produkujących energię, gdzie podatki od paliw kopalnych wspierają budżety stanowe, niektórzy prawodawcy wprowadzają przepisy, które zmusiłyby stany do zaprzestania inwestowania w firmy, które stosują zrównoważone strategie do podejmowania decyzji finansowych i odcinania powiązań z aktywami menedżerowie, banki i ubezpieczyciele, którzy robią to samo”

Prawodawcy, w większości GOP, argumentują, że decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o prawdopodobne zwroty finansowe, a nie tak zwane ESG – kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego, którymi posługują się świadomi społecznie inwestorzy. Zamiast stosować ESG, kilka państw chce podwoić inwestycje w ropę, gaz i węgiel. W przeciwnym razie, jak mówią, same branże, od których są zależni, staną w obliczu załamania.

Projektom związanym z paliwami kopalnymi już trudno jest znaleźć ubezpieczenie, finansowanie i inne wsparcie, jeśli nie spełniają one niektórych standardów zrównoważonego rozwoju, powiedziała senator stanu Jessica Bell.

„Odmówiono im dostępu do kapitału. Odmawia się im dostępu do pożyczek. Odmawiają współpracy z nimi. Nasze stawki ubezpieczenia wzrosły – powiedział Bell. „To znaczy, nazwij to, ESG już na nas negatywnie wpłynęło”

James Leiman, nowy komisarz Departamentu Handlu Północnej Dakoty, powiedział, że jego departament ma neutralne podejście do przepisów. Powiedział jednak Senackiej Komisji ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Północnej Dakocie, że ruch ESG stanowi „największe wyzwanie dla gospodarki Północnej Dakoty od czasu Wielkiego Kryzysu”.

Sektory energetyki i rolnictwa w Północnej Dakocie nie mogą się rozwijać, jeśli nie mogą pożyczyć pieniędzy lub uzyskać dostępu do ubezpieczenia, ponieważ nie spełniają standardów ESG, powiedział Leiman. Elektrownie węglowe w Północnej Dakocie są zamykane z powodu zmian rynkowych, a także zmian regulacyjnych spowodowanych przez inne stany, które wyznaczyły sobie cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Północna Dakota również stoi w obliczu nowego federalnego otoczenia regulacyjnego, ponieważ administracja Bidena jest znacznie mniej przyjazna dla przemysłu paliw kopalnych niż administracja Trumpa.

Vanguard jeszcze bardziej zwiększa wysiłki ESG

Vanguard, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami pasywnymi i drugi co do wielkości zarządzający aktywami ogółem, wolniej niż jego konkurenci w zakresie inwestycji pasywnych  mianowicie BlackRock i State Street – objął ESG i uczynił z niego centrum swoich operacji inwestycyjnych. Ale wydaje się, że to się zmienia.

Wcześniej w tym miesiącu Barron’s poinformował, że Vanguard zwiększa zatrudnienie związane z ESG, próbując dogonić swoich konkurentów:

„Kaitlyn Caughlin, która nadzoruje przegląd portfolio firmy, nie powiedziałaby, czy i kiedy spodziewać się nowych produktów, ale zauważyła, że ​​firma prowadzi teraz„ wiele dodatkowych badań ”.

Firma niedawno utworzyła zespół ds. Kategorii produktów ESG w USA, składający się z dwóch dedykowanych menedżerów produktów ESG i trzech pracowników pomocniczych. W Europie jest szef strategii ESG, który kieruje grupą specjalistów produktowych, którzy w dużej mierze, choć nie tylko, są poświęceni ESG. Te zespoły będą współpracować z innymi w Vanguard, zarówno związanymi z produktem ESG, jak i integracją ESG z produktami konwencjonalnymi. ”

W zeszłym tygodniu ETF Strategies poinformował, że Vanguard uruchomił również swój pierwszy ETF ESG w Europie:

„Fundusze ETF Vanguard ESG Global All Cap UCITS mają służyć jako podstawowy element składowy portfeli uwzględniających ESG, zapewniając szeroką dywersyfikację przy jednoczesnym wyszukiwaniu niepożądanych emitentów w oparciu o ramy„ Choice ”FTSE Russell.

Przewodnik ESG na coroczny sezon spotkań

W weekend The Financial Times zidentyfikował propozycje akcjonariuszy ESG do obejrzenia w nadchodzącym sezonie dorocznego walnego zgromadzenia. W artykule zidentyfikowano jedną grupę udziałowców-aktywistów, która w tym roku koncentruje swoją energię na strategii ukierunkowanej na duże firmy zarządzające aktywami w celu uzyskania rekordów głosowania i zachęcaniu ich do bardziej przyjaznego ESG:

„PepsiCo, Amazon i Citigroup zostały wymienione obok niewielkiej grupy globalnych firm, które należy obserwować podczas tegorocznego corocznego sezonu spotkań, gdy inwestorzy domagają się od przedsiębiorstw podjęcia działań w takich kwestiach, jak zmiany klimatyczne, czy zatrudnianie różnorodnych pracowników.

ShareAction, organizacja charytatywna odpowiedzialna za inwestycje, powiedziała, że ​​„13 najważniejszych rezolucji ESG” z 2021 r. Zawierało propozycję wzywającą General Motors do ujawnienia swojego lobbingu na temat zmian klimatycznych, rezolucję wzywającą zarząd Walta Disneya do wzmocnienia nadzoru nad kwestiami równości siły roboczej w tym równość wynagrodzeń ze względu na rasę i płeć oraz głosowanie w sprawie różnorodności biologicznej w Amazon.

Lista pojawia się w czasie intensywnej analizy, w jaki sposób zarządzający aktywami głosują na dorocznych spotkaniach, z powszechną obawą, że wielcy inwestorzy często ogłaszają swoje kwalifikacje w zakresie ESG, ale nie popierają rezolucji w takich kwestiach, jak zmiana klimatu.

„Głosowanie akcjonariuszy działa. Rezolucje mogą przynieść wszystko, od celów dekarbonizacji po strategie zdrowego żywienia” – powiedział Guy Opperman, minister ds. Emerytur i integracji finansowej w Wielkiej Brytanii.

Grupa argumentowała, że ​​rezolucje na jej liście na 2021 r. Były „propozycjami o wysokiej jakości i dużym wpływie” i wezwała właścicieli aktywów i zarządzających aktywami do poparcia tych propozycji. Lista zawiera również rezolucje w sprawie zmian klimatycznych w Barclays, brytyjskim banku, zdrowego odżywiania w grupie supermarketów Tesco oraz w sprawie praw człowieka w sieci fast food Wendy’s International.

Citi stwierdziło, że „jest bardzo skoncentrowane na rozwiązaniu problemu nierówności rasowej, zwłaszcza w zakresie tworzonej przez nią luki majątkowej”

General Motors powiedział, że „wierzy, że zmiany klimatyczne są rzeczywiste i jesteśmy zwolennikami działań na rzecz klimatu”.

ESG i Bitcoin na kursie kolizyjnym?

W weekend HedgeWeek poinformował o komentarzach Roberta Furdaka, dyrektora inwestycyjnego ESG w Man Group, na temat tego, co uważa za nieunikniony konflikt między Bitcoinem a ESG. Furdak twierdzi, że to nie tylko dwa najgorętsze trendy inwestycyjne, ale jego zdaniem wszystko to gwarantuje, że zderzą się ze sobą w pewnym momencie w niezbyt odległej przyszłości:

„Dwa główne trendy inwestycyjne, które pojawiają się w świecie funduszy hedgingowych i zarządzania aktywami – wzrost stratosfery bitcoina i pośpiech inwestorów w kierunku odpowiedzialnego inwestowania we wszystkich zadaniach – są teraz gotowe do„ bezpośredniego starcia”, powiedział Furdak.

Fundusze hedgingowe nadal czerpią zyski z ciągłego wzrostu w sektorze kryptowalut, ponieważ więcej menedżerów wlewa pieniądze w rekordowy wzrost aktywów cyfrowych w tym roku. Jednocześnie jednak coraz większa liczba inwestorów apeluje do funduszy hedgingowych o przyjęcie stanowiska opartego na zrównoważonym rozwoju i wdrożenie w swoich portfelach czynników zgodnych z ESG.

W dogłębnym komentarzu rynkowym w tym tygodniu Furdak – dyrektor ds. Informatyki ESG w notowanym na giełdzie londyńskim globalnym funduszu hedgingowym i gigantem inwestycji alternatywnych Man – zbadał, w jaki sposób bitcoin już zderza się z szeregiem czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, których inwestorzy coraz częściej szukają w swoich alokacje.

Jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, Furdak zauważył, że wydobywanie bitcoinów będzie nadal wymagało znacznego zużycia energii tak długo, jak cena waluty cyfrowej pozostanie wysoka, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych. Dodał, że większość wydobycia bitcoinów odbywa się w południowo-wschodniej Azji, gdzie dominują elektrownie węglowe.

„Obecnie jedna transakcja bitcoin wymaga takiej samej energii, jak przetwarzanie 500 000 transakcji wizowych” – zauważył Furdak, zwracając uwagę na badanie przeprowadzone przez Centrum Alternatywnych Finansów Uniwersytetu w Cambridge, w którym oszacowano, że energia wydobywcza bitcoinów przekracza obecnie roczne zużycie w krajach takich jak Holandia i Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zbliża się do Norwegii i Pakistanu ”.


źródło: https://news.ballotpedia.org/2021/03/30/sec-announces-all-agency-approach-to-esg/